Apklausa

Ar žinojote, kad pasinaudojus Europos sveikatos draudimo kortele nesant apdraustam (-ai) privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje, turėsite atlyginti medicinos paslaugų gavimo kitoje ES šalyje išlaidas?Apklausos rezultatai
Taip 64.4% (47):
 
Ne 27.4% (20):
 
Man neaktualu 8.2% (6):
 

Jau balsavo: 73

Žinoti sveika

Taikinimo komisija

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas

36 straipsnis. Teritorinės ligonių kasos taikinimo komisija

Teritorinės ligonių kasos taikinimo komisiją iš keturių asmenų 4 metams renka teritorinės ligonių kasos stebėtojų taryba jos pirmininko teikimu. Vienas komisijos narys turi atstovauti pacientų asociacijoms, veikiančioms teritorinės ligonių kasos teritorijoje. Ši komisija sprendžia ginčus tarp draudžiamųjų, sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir teritorinės ligonių kasos dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo ir sveikatos priežiūros sutarčių vykdymo. Komisijos narių balsams pasiskirsčius po lygiai, komisijos pirmininko balsas yra lemiamas.

Teritorinės ligonių kasos taikinimo komisijos veiklos tvarką nustato teritorinės ligonių kasos nuostatai

Visą dokumento tekstą rasite čia, dokumento pakeitimai išdėstyti čia.

Taikinimo komisijos darbo reglamentas

Taikinimo komisijos darbo reglamento papildymas

 

Komisijos sudėtis

Pareigų pavadinimas Vardas, pavardė Telefonas
TLK veiklos zonos asmens sveikatos priežiūros įstaigų atstovas Zoja Savinovienė 8 685 15012
TLK veiklos zonos savivaldybės tarybos narys – visuomenės atstovas Aušrelė Kaminskienė 8 687 37037
TLK veiklos zonos pacientų asociacijų atstovas Rita Trimonienė 8 687 79348
TLK atstovas Evelina Daugėlė 8 37 323215

 

Taikinimo komisijos 2021 m. posėdžiai

Reg.Nr. Protokolo data Posėdžio data Skundo esmė Įstaigos pavadinimas/Fizinis asmuo  Pastabos
TK-02 2021-01-18 2021-01-15 VšĮ Kėdainių ligoninės 2020 m. gruodžio 29 d. skundas Nr. D5-568 "Dėl ekspertizės pažymos". VšĮ Kėdainių ligoninė Skundą tenkinti dalinai. Siūlyti Kauno TLK direktoriui peržiūrėti Kauno TLK 2020 m. gruodžio 3 d. ekspertizės pažymos Nr. 103-67 8.3.1 punktą ir jame nurodytais ginčo atvejais kaip Įstaigos padarytą žalą PSDF biudžetui skaičiuoti pusę VRSAR dienos stacionaro vaikų raidos A profilio paslaugos bazinės kainos.
TK-03 2021-01-20 2021-01-15 VšĮ Druskininkų ligoninės 2020-01-06 skundas Nr. S-12 "Dėl 2020 m. gruodžio 23 d. Kauno teritorinės ligonių kasos pažymos Nr. 103-91". VšĮ Druskininkų ligoninė Skundą tenkinti. Siūlyti Kauno TLK direktoriui Kauno TLK 2020 m. gruodžio 23 d. ekspertizės pažymos Nr. 103-91 8.2 p. nurodytų išlaidų už panaudotas revizinių endoprotezų dalis nevertinti kaip VšĮ Druskininkų ligoninės padarytą žalą PSDF biudžetui.
TK-05 2021-03-10 2021-03-05 VšĮ Kauno miesto poliklinikos 2021-01-21 skundas S-174 (1.14) ,,Dėl Kauno teritorinės ligonių kasos 2020 m. gruodžio 21 d. ekspertizės pažymos Nr. 103-80 pakeitimo“ ir 2021-02-18 patikslintas skundo S-368 (1.14.) „Dėl skundo patikslinimo“. VšĮ Kauno miesto poliklinika Siūlyti Kauno TLK direktoriui:
1. panaikinti Ekspertizės pažymos 10.2 papunktyje nurodytą reikalavimą statistinėse kortelėse Nr. 025/a-LK ištaisyti rastus netikslumus pažymoje nurodytų atvejų Nr. 25, 72;
2. palikti Ekspertizės pažymos 10.2 papunktyje nurodytą reikalavimą statistinėse kortelėse Nr. 025/a-LK ištaisyti rastus netikslumus pažymoje nurodytų atvejų Nr. 18, 21, 23, 57, 58, 75, 76, 81.
3. peržiūrėti Ekspertizės pažymos 10.2 papunktyje nurodytą reikalavimą statistinėje kortelėse Nr. 025/a-LK ištaisyti rastus netikslumus pažymoje nurodytų atvejų Nr. 13, 14, 19, 33, 34, 40, 61, 64.

 

Taikinimo komisijos 2020 m. posėdžiai

Reg.Nr. Protokolo data Posėdžio data Skundo esmė Įstaigos pavadinimas/Fizinis asmuo  Pastabos
TK-01 2020-11-16 2020-11-11 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų 2020-10-16 skundas Nr. S-(1.26)-9906 "Dėl ekspertizės pažymos 2020 m. rugsėjo 18 d. Nr. 103-42 panaikinimo". Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos 1. Skundą atmesti.
2. Siūlyti Kauno TLK direktoriui kreiptis į Sveikatos apsaugos ministeriją dėl 2015 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. V-833 "Kardiologinių intervencinės radiologijos paslaugų teikimo dienos stacionare tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo.

 

 

Ankstesnių metų komisijos posėdžiai patalpinti archyve.

 

2017-03-01

Atnaujinta: 2021.03.30

X
Nauja, vieninga ligonių kasų svetainė

Informuojame, kad pradėjo veikti nauja, vieninga ligonių kasų interneto svetainė ligoniukasa.lrv.lt. Nuo gegužės 1 d. įvedę TLK interneto svetainės adresą, į naująją būsite nukreipiami automatiškai.