Apklausa

Ar žinote, kad teisę į nemokamas dantų protezavimo paslaugas turi pacientai, sergantys burnos, veido ir žandikaulių onkologinėmis ligomis?Apklausos rezultatai
Taip 11.1% (6):
 
Ne 75.9% (41):
 
Man neaktualu 13.0% (7):
 

Jau balsavo: 54

Teisės skyrius

TEISĖS SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

4. Teisės skyriaus tikslas (paskirtis):

4.1. reikšti ieškinius asmenims dėl žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) atlyginimo, atstovauti įstaigai ir steigėjui teismuose ir ikiteisminio tyrimo institucijose, užtikrinti TLK rengiamų dokumentų atitiktį teisės aktų reikalavimams.

 

5.Teisės skyriaus uždaviniai:

5.1. įstatymų nustatytais pagrindais atstovauti privalomąjį sveikatos draudimą vykdančią instituciją šalies teismuose, ikiteisminio tyrimo institucijose ir prokuratūrose, naudojantis visomis įstatymų suteiktomis procesinėmis teisėmis bei atstovaujamosios institucijos įgaliojimais jos vardu atlikti visus procesinius veiksmus;

5.2. atstovauti Kauno TLK visų instancijų teismuose ir atlikti atstovaujamosios institucijos vardu visus procesinius veiksmus;

5.3. rengti ieškinius dėl žalos PSDF biudžetui atlyginimo fiziniams ir juridiniams asmenims dėl kurių kaltės buvo padaryta žala apdraustojo sveikatai, kai nukentėjusiojo asmens sveikatos priežiūros paslaugu išlaidos buvo apmokėtos iš PSDF biudžeto lėšų;

5.4. rengti ieškinius dėl žalos PSDF biudžetui atlyginimo draudžiamiesiems asmenims, kai jie Lietuvoje, Europos sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalyse ir Šveicarijos Konfederacijoje neturėdami apdraustojo privalomuoju sveikatos draudimu statuso neteisėtai naudojosi iš PSDF biudžeto apmokamomis paslaugomis;

5.5. rengti pretenzijas draudimo bendrovėms dėl žalos PSDF biudžetui atlyginimo už nukentėjusiųjų asmenų gydymą asmens sveikatos priežiūros įstaigose po eismo įvykio metu patirtų sužalojimų;

5.6. sudaryti žalos PSDF biudžetui atlyginimo sutartis ir vykdyti jų kontrolę;

5.7. teisės aktų nustatyta tvarka išieškoti iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir vaistinių PSDF biudžetui padarytą žalą;

5.8. užtikrinti Kauno TLK teisės aktų ir sutarčių teisėtumą. Vertinant Kauno TLK administracijos padalinių parengtus teisės aktų projektus juridinės technikos požiūriu bei jų atitikimą Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, kitiems šalies ir ES teisės aktams;

5.9. pagal kompetenciją teikti teisines konsultacijas, išvadas, pastabas ir pasiūlymus administracijos darbuotojams bei į Kauno TLK konsultuotis besikreipiantiems fiziniams ir juridiniams asmenims PSD klausimais.

Atnaujinta: 2019.06.14

X
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO APKLAUSA

Siekdami pagerinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų kokybę, prašome atsakyti į vykdomos apklausos klausimus.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!