Informatikos skyrius

INFORMATIKOS SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

4. Informatikos skyriaus tikslas (paskirtis):

4.1. prižiūrėti Kauno TLK kompiuterinę ir programinę įrangą, organizuoti informacinių sistemų plėtrą, užtikrinti tinkamą asmens duomenų apsaugą.

 

5. Informatikos skyriaus uždaviniai:

5.1. Kauno TLK mastu administruoti informacinę sistemą SVEIDRA, informacinės sistemos posistemę METAS, informacinės sistemos Kompensuojamųjų vaistų pasų posistemę, tarnybinio elektroninio pašto sistemos darbą, tvarkyti Kauno TLK interneto svetainę, kompiuterinę dokumentų valdymo sistemą, Kauno TLK vidinius serverius, vietinį kompiuterių tinklą;

5.2. prižiūrėti Kauno TLK naudojamą programinę įrangą ir kompiuterinę techniką bei tvarkyti jos apskaitą;

5.3. užtikrinti tinkamą Kauno TLK administruojamų duomenų apsaugą;

5.4. projektuoti ir kurti papildomas kompiuterines programas Kauno TLK funkcijoms vykdyti;

5.5. konsultuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigas, vaistines, ir optikas bei Kauno TLK darbuotojus Kauno TLK administruojamos kompiuterinės ir informacinės įrangos, informacinių sistemų plėtros, asmens duomenų apsaugos klausimais;

Atnaujinta: 2019.02.12