Finansų ir apskaitos skyrius

FINANSŲ IR APSKAITOS SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

4. Finansų ir apskaitos skyriaus tikslas (paskirtis):

4.1. vykdyti Kauno TLK administruojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto (toliau – PSDF) dalies buhalterinę apskaitą, tinkamai ir laiku sudaryti  buhalterinės ir finansinės atskaitomybės dokumentus.

 

5. Finansų ir apskaito skyriaus uždaviniai:

5.1. tvarkyti Kauno TLK veiklos lėšų ir Kauno TLK administruojamų PSDF biudžeto lėšų buhalterinę apskaitą, į ją įtraukiant visas finansines operacijas;

5.2. kaupti informaciją finansinės atskaitomybės dokumentams sudaryti;

5.3. sudaryti ir nustatytais terminais pateikti buhalterinės ir finansinės atskaitomybės dokumentus Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK), Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos bei Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

5.4. planuoti Kauno TLK veiklos išlaidas, rengti išlaidų sąmatas ir jas pagrindžiančius dokumentus;

5.5. kontroliuoti išlaidų sąmatos vykdymą;

5.6. apskaičiuoti ir išmokėti Kauno TLK darbuotojams darbo užmokestį;

5.7. rengti ir teikti VLK paraiškas finansavimui iš PSDF biudžeto gauti;

5.8 sutartyse su ASPĮ ir vaistinėmis nustatytu laiku ir tvarka mokėti už draudžiamiesiems suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas ir išduotus vaistus bei medicinos pagalbos priemones, pervesti lėšas sveikatos programoms finansuoti;

5.9. vykdyti išankstinę (Kauno TLK išlaidų sąmatos vykdymo) ir einamųjų finansų kontrolę;

5.10. kontroliuoti ekspertizės pažymose nurodytų Kauno TLK teisėtų reikalavimų dėl žalos PSDF biudžetui atlyginimo vykdymą.

Atnaujinta: 2019.02.12