Apklausa

Ar žinote, kad teisę į nemokamas dantų protezavimo paslaugas turi pacientai, sergantys burnos, veido ir žandikaulių onkologinėmis ligomis?Apklausos rezultatai
Taip 11.5% (6):
 
Ne 76.9% (40):
 
Man neaktualu 11.5% (6):
 

Jau balsavo: 52

Kontrolės skyrius

KONTROLĖS SKYRIAUS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Kontrolės skyriaus tikslas (paskirtis):

- užtikrinti, kad būtų tinkamai įgyvendinamos apdraustųjų teisės, vykdyti sveikatos priežiūros paslaugų, kiekio, kokybės ir prieinamumo kontrolę, konsultuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigas, vaistines ir optikas.

 

Kontrolės skyriaus uždaviniai:

- kontroliuoti, kad apdraustųjų teisės būtų įgyvendinamas, atsižvelgiant į teisės aktuose nustatytas sveikatos priežiūros teikimo sąlygas;

- nagrinėti asmenų pranešimus apie galimą sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygų pažeidimą, konsultuoti gyventojus jų teisių pažeidimo, galimai padaryto teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, klausimais;

- konsultuoti sutarčių skyriaus darbuotojus rengiant sutarčių priedus dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų nomenklatūros;

- konsultuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigas, vaistines, optikas dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo: sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir tinkamumo gerinimo, atitikties nustatytiems reikalavimams, medicininio efektyvumo didinimo, vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymo ir išdavimo (pardavimo) klausimais;

- kontroliuoti draudžiamiesiems teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir tinkamumą;

- kontroliuoti asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos iš PSDF biudžeto, kiekį ir kokybę, atitiktį nustatytiems reikalavimams, vaistų medicinos pagalbos priemonių ir ortopedijos techninių priemonių išrašymo ir išdavimo teisėtumą bei su tuo susijusią asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir optikų veiklą;

- informuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigą, vaistinę ar optiką, jos steigėją ir VLK apie kontrolės priemonių metu nustatytus pažeidimus ir reikalauti šių pažeidimų šalinimo;

- reikalauti iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir optikų atlyginti PSDF biudžetui padarytą žalą bei teikti išvadas sprendžiant nuobaudų skyrimo klausimą;

- analizuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigų pateiktus medicinos dokumentus ir rengti išvadas dėl papildomo mokėjimo už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Atnaujinta: 2019.06.14

X
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO APKLAUSA

Siekdami pagerinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų kokybę, prašome atsakyti į vykdomos apklausos klausimus.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!