Apklausa

Ar žinote, kad teisę į nemokamas dantų protezavimo paslaugas turi pacientai, sergantys burnos, veido ir žandikaulių onkologinėmis ligomis?Apklausos rezultatai
Taip 11.1% (6):
 
Ne 75.9% (41):
 
Man neaktualu 13.0% (7):
 

Jau balsavo: 54

Administravimo skyrius

Administravimo skyriaus uždaviniai ir funkcijos

 

4. Administravimo skyriaus tikslas (paskirtis):

4.1. efektyviai vykdyti TLK veiklos valdymo, gerinimo, žmogiškųjų išteklių valdymo bei viešinimo funkcijas;

4.2. organizuoti įstaigos ūkinę veiklą, užtikrinant reikiamą įstaigos materialinę bazę ir saugias bei sveikas darbo sąlygas.

 

5. Administravimo skyriaus uždaviniai:

5.1. rengti vietinius (lokalius) teisės aktus ir jais tvirtinamus dokumentus (tvarkos aprašus, reglamentus, taisykles, nuostatus ir kt.), reglamentuojančius įstaigos veiklos valdymą, vertinti kaip šie dokumentai vykdomi, juos tobulinti. Organizuoti įstaigos veiklos planavimo dokumentų rengimą, vertinimą ir tobulinimą bei kontroliuoti jų vykdymą;

5.2. prižiūrėti, kaip funkcionuoja kokybės vadybos sistema, ir nuolat ją gerinti;

5.3. vykdyti TLK personalo administravimo funkcijas;

5.4. užtikrinti tinkamą TLK dokumentų valdymą, archyvavimą ir saugojimą;

5.5. vykdyti ūkinę TLK veiklą, užtikrinti, kad būtų tinkamai administruojami pastatai ir naudojamas transportas;

5.6. planuoti ir organizuoti viešuosius pirkimus bei rengti viešųjų pirkimų ataskaitas;

5.7. užtikinti, kad būtų tinkamai vykdomi teisės aktai, reglamentuojantys darbuotojų saugą ir sveikatą darbe bei civilinę saugą, instruktuoti priimamus darbuotojus, kontroliuoti, kaip vykdomi darbų saugos bei priešgaisrinės saugos reikalavimai;

5.8. organizuoti TLK stebėtojų tarybos ir TLK vadovybės posėdžius;

5.9. organizuoti ir vykdyti viešinimo veiklą;

5.10. prižiūrėti TLK interneto svetainę ir laiku ją atnaujinti;

5.11. vykdyti korupcijos prevenciją.

Atnaujinta: 2019.06.14

X
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO APKLAUSA

Siekdami pagerinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų kokybę, prašome atsakyti į vykdomos apklausos klausimus.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!