Apklausa

Ar žinote, kad teisę į nemokamas dantų protezavimo paslaugas turi pacientai, sergantys burnos, veido ir žandikaulių onkologinėmis ligomis?Apklausos rezultatai
Taip 11.5% (6):
 
Ne 76.9% (40):
 
Man neaktualu 11.5% (6):
 

Jau balsavo: 52

Ūkvedys, vairuotojas

 

REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

- Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, vairuotojo pažymėjimą,

- Žinoti administracinį ir ūkinį darbą reglamentuojančius teisės aktus, saugos darbe ir priešgaisrinės saugos reikalavimus, patalpų ir jų elementų eksploatavimo, priežiūros, remonto ir profilaktikos atlikimo tvarką, lengvųjų tarnybinių automobilių naudojimo reglamentavimą, nelaimingų atsitikimų atveju mokėti suteikti pirmąją medicininę pagalbą.

- Savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinės įstaigos ūkio, materialinės atsakomybės bei žmogaus saugos darbe klausimus.

-  Žinoti patalpų išsidėstymą, priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos įrengimo taškus, valdymo pultelių išsidėstymo vietas.

- Žinoti pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo ir įgyvendinimo būdus, ataskaitų pateikimo terminus ir tvarką, medžiagų sunaudojimo ir nurašymo normas ir tvarką, sąmatų sudarymo, tvirtinimo, įgyvendinimo būdus.

- Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti tarnybinės etikos taisykles.

- Gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, savo kompetencijos ribose savarankiškai pasirinkti darbo metodus ir problemų sprendimo būdus, būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti.

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- vykdo ūkinę Kauno TLK veiklą, užtikrina, kad būtų tinkamai administruojami pastatai ir naudojamas transportas;

- užtikrina pastatų ir patalpų priežiūrą pagal priešgaisrinės saugos ir sanitarijos reikalavimus;

- savo kompetencijos ribose kontroliuoja apšvietimo, apšildymo, ventiliacijos, kanalizacijos ir kitų sistemų tvarkingumą, jų techninę būklę, šalina gedimus;

- savo kompetencijos ribose užtikrina nepertraukiamą elektros energijos tiekimą, elektros įrenginių veikimą, šalina gedimus;

- koordinuoja tarnybinių automobilių priežiūrą;

- esant reikalui, vykdo kanceliarinių prekių bei ūkinių priemonių pirkimą, organizuoja TLK rengiamų konferencijų, seminarų, pasitarimų ūkinį aptarnavimą;

- savo kompetencijos ribose organizuoja patalpų remontą, kontroliuoja jo eigą, aprūpina TLK baldais, inventoriumi (išskyrus kompiuteriais), kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis, užtikrina jų apsaugą ir remontą laiku;

- esant remonto, kraustymosi ar kitiems darbams susijusiems su inventoriaus ar kt. daiktų perkėlimu, atlieka pernešimo, krovimo darbus;

- užtikrina priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą;

- konsultuoja darbuotojus ir supažindina naujus darbuotojus su priešgaisrinės saugos reikalavimais bei veiksmais gaisro atveju;

- saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas;

- vykdo kitus Administravimo skyriaus vedėjo pavestus darbus savo kompetencijos ribose.

 

Atnaujinta: 2019.06.14

X
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO APKLAUSA

Siekdami pagerinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų kokybę, prašome atsakyti į vykdomos apklausos klausimus.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!