Apklausa

Ar žinote, kad nuo š. m. sausio 1 d. norintys nemokamai protezuoti dantis įrašomi į vieną bendrą eilę šalies mastu?Apklausos rezultatai
Taip 13.9% (45):
 
Ne 77.1% (249):
 
Man neaktualu 9.0% (29):
 

Jau balsavo: 323

Vyriausioji specialistė

 

REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

- turėti aukštesnįjį išsilavinimą informatikos ar informacinių sistemų srityje. Žinoti Windows OS instaliavimą ir administravimą;

- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos apsaugą ir privalomąjį  sveikatos draudimą, teisinę duomenų ir asmens duomenų apsaugą, informacinių technologijų  raidą. Sugebėti taikyti juos praktiškai;

- būti pareigingu, darbščiu, atidžiu, sugebėti bendrauti su žmonėmis;

- sugebėti organizuoti savo veiklą pareiginėms funkcijoms vykdyti.

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

- atlikti aparatūrinės tinklo įrangos registravimo, saugojimo, instaliavimo ir priežiūros darbus teritorinėje ligonių kasoje;    

- vykdyti kompiuterinės įrangos priežiūros darbus remiantis įrašais gedimų registracijos žurnale;

- vesti turimos kompiuterinės technikos ir įrangos apskaitos žurnalą;

- kartu su duomenų bazės administratoriumi instaliuoti naujas informacinės sistemos posistemes ar versijas ir instaliuoti papildomas programines priemones, reikalingas informacinės sistemos funkcionalumui užtikrinti;

- įgyvendinti informacijos saugą informacinėje sistemoje ir atsakyti už saugos dokumentų reikalavimų vykdymą;

- konsultuoti teritorinės ligonių kasos darbuotojus  kompiuterių tinklo, operacinės sistemos ir programinės įrangos naudojimo klausimais. Įvairiais būdais informuoti juos apie informacijos saugos problematiką;

- užtikrinti, kad teritorinėje ligonių kasoje būtų atsarginių detalių ir medžiagų reikalingų informacinės sistemos darbo sutrikimų operatyviam pašalinimui;

- vadovautis TLK vidaus darbo ir etikos taisyklėmis;

- vykdyti kitus šiuose nuostatuose nenumatytus pavedimus savo kompetencijos ribose, atitinkančius skyriaus tikslus ir funkcijas.

 

 

 

Atnaujinta: 2019.06.14

X
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO APKLAUSA

Siekdami pagerinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų kokybę, prašome atsakyti į vykdomos apklausos klausimus.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!