Apklausa

Ar žinote, kad teisę į nemokamas dantų protezavimo paslaugas turi pacientai, sergantys burnos, veido ir žandikaulių onkologinėmis ligomis?Apklausos rezultatai
Taip 11.5% (6):
 
Ne 76.9% (40):
 
Man neaktualu 11.5% (6):
 

Jau balsavo: 52

Vyriausiasis specialistas

 

REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

- Turėti fizinių mokslų studijų srities informatikos studijų krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą.

- Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos sistemą, privalomąjį  sveikatos draudimą, teisinę duomenų ir asmens duomenų apsaugą, informacinių technologijų  raidą. Sugebėti taikyti juos praktiškai savo funkcijų ribose.

- Žinoti Windows OS instaliavimą ir administravimą.

- Mokėti kaupti, valdyti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas.

- Sugebėti organizuoti savo veiklą pareiginėms funkcijoms vykdyti.

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- atlieka aparatūrinės tinklo įrangos registravimo, saugojimo, instaliavimo ir priežiūros darbus Kauno TLK; 

- administruoja ir talpina informaciją Kauno TLK interneto svetainėje;

- administruoja informacinės sistemos „SVEIDRA“ posistemę METAS, pagal pateiktas paraiškas suteikia arba anuliuoja prieigą prie informacinės sistemos „SVEIDRA“ posistemių Kauno TLK darbuotojams bei išorės vartotojams;

- sprendžia incidentus, užregistruotus naudotojų aptarnavimo tarnybos sistemoje;

- vykdo Kauno TLK vidinių serverių administravimą, atlieka duomenų kopijavimą;

- veda turimos kompiuterinės technikos ir įrangos apskaitos žurnalą;

- kartu su duomenų bazės administratoriumi instaliuoja naujas informacinės sistemos posistemes ar versijas ir instaliuoja papildomas programines priemones, reikalingas informacinės sistemos funkcionalumui užtikrinti;

- konsultuoja Kauno TLK darbuotojus kompiuterių tinklo, operacinės sistemos ir programinės įrangos naudojimo klausimais;

- konsultuoja gydymo įstaigas ir vaistines informacinių technologijų klausimais, susijusiais su IS „SVEIDRA“;

- prižiūri ir administruoja automatinę dantų protezavimo prašymų registravimo sistemą;

- konsultuoja gydymo įstaigas informacinių technologijų klausimais susijusiais su automatine dantų protezavimo prašymų registravimo sistema;

- nustato poreikį atsarginių detalių ir medžiagų įsigijimui, reikalingų informacinės sistemos darbo sutrikimų operatyviam pašalinimui;

- paruošia priskirtas bylas archyviniam saugojimui;

- vadovaujasi Kauno TLK vidaus tvarkos taisyklėmis;

- saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas;

- vykdo kitus šiuose nuostatuose nenumatytus pavedimus savo kompetencijos ribose, atitinkančius skyriaus tikslus ir funkcijas.

 

 

 

Atnaujinta: 2019.06.14

X
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO APKLAUSA

Siekdami pagerinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų kokybę, prašome atsakyti į vykdomos apklausos klausimus.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!