Apklausa

Ar žinote, kad teisę į nemokamas dantų protezavimo paslaugas turi pacientai, sergantys burnos, veido ir žandikaulių onkologinėmis ligomis?Apklausos rezultatai
Taip 11.5% (6):
 
Ne 76.9% (40):
 
Man neaktualu 11.5% (6):
 

Jau balsavo: 52

Vyriausioji specialistė

 

REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

- Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo arba sociologijos krypties išsilavinimą, būti susipažinusiam su  Windows operacine sistema, turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį su Microsoft Office programiniu paketu.

- Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos priežiūros sistemą, teisinę duomenų ir asmens duomenų apsaugą.

- Išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

- ruošia tipines sutartis su vaistinėmis, optikomis, jas registruoja sutarčių registruose;

- patikrina Kauno apskrities ir Marijampolė ASPĮ pateiktas dantų protezavimo paslaugų ataskaitas su informacinės sistemos SVEIDRA duomenimis, sutapus duomenims, priima ataskaitas bei sąskaitas ir ruošia suvestines;

- priima iš medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas teikiančių įstaigų ekonomines ataskaitas ir sąskaitas, tikrina jų pagrįstumą, ruošia suvestines;

- konsultuoja asmens sveikatos priežiūros įstaigas teikiančias reabilitacijos ir sanatorinio gydymo bei dantų protezavimo paslaugas dėl šių paslaugų: ekonominių ataskaitų, sąskaitų suderinimo ir išrašymo;

- nuolat atnaujina informaciją informacinėse sistemose susijusią su funkcijų vykdymu;

- priima Marijampolės apskrities ASPĮ pateiktas „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos finansinės veiklos ataskaita“, jas patikrina, sudaro suvestines pagal grupes;

- paruošia archyviniam saugojimui dokumentus numatytus Kauno TLK dokumentacijos plane.

- užtikrina Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų vykdymą, renkant, kaupiant, apdorojant, saugant, naudojant ir teikiant duomenis apie fizinius asmenis.

- saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas.

- vykdo kitas skyriaus vedėjo pavestas funkcijas skyriaus kompetencijos ribose.

 

 

 

Atnaujinta: 2019.06.14

X
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO APKLAUSA

Siekdami pagerinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų kokybę, prašome atsakyti į vykdomos apklausos klausimus.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!