Apklausa

Ar žinote, kad teisę į nemokamas dantų protezavimo paslaugas turi pacientai, sergantys burnos, veido ir žandikaulių onkologinėmis ligomis?Apklausos rezultatai
Taip 11.1% (6):
 
Ne 75.9% (41):
 
Man neaktualu 13.0% (7):
 

Jau balsavo: 54

Vyriausioji specialistė

 

REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

- Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities išsilavinimą, būti susipažinusiam su  Windows operacine sistema, turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį su Microsoft Office programiniu paketu.

- Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos priežiūros sistemą, teisinę duomenų ir asmens duomenų apsaugą.

- Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas.

- Išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- priima ASPĮ pateiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugų suteiktų Kauno TLK veiklos zonos gyventojams ataskaitas, patikrina su informacinės sistemos SVEIDRA duomenimis, sutapus duomenims, priima ataskaitas bei sąskaitas, ruošia suvestines;

- užpildo ASPĮ pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinio mokėjimo ataskaitas (Forma Nr. 01-PAASP), skirtas lėšų paskaičiavimui kiekvienai įstaigai, paruošia suvestines;

- atnaujina informaciją informacinėse sistemose susijusią su Sutarčių skyriaus funkcijų vykdymu;

- konsultuoja ASPĮ dėl: ekonominių ataskaitų, sąskaitų suderinimo ir išrašymo;

- tvarko ir perduoda į Kauno TLK archyvą Sutarčių skyriaus archyviniam saugojimui numatytus dokumentus;

- užtikrina Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų vykdymą, renkant, kaupiant, apdorojant, saugant, naudojant ir teikiant duomenis apie fizinius asmenis;

- saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas;

- vykdo kitas Sutarčių skyriaus vedėjo pavestas funkcijas skyriaus kompetencijos ribose.

 

 

 

Atnaujinta: 2019.06.14

X
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO APKLAUSA

Siekdami pagerinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų kokybę, prašome atsakyti į vykdomos apklausos klausimus.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!