Apklausa

Ar žinote, kad teisę į nemokamas dantų protezavimo paslaugas turi pacientai, sergantys burnos, veido ir žandikaulių onkologinėmis ligomis?Apklausos rezultatai
Taip 11.5% (6):
 
Ne 76.9% (40):
 
Man neaktualu 11.5% (6):
 

Jau balsavo: 52

Vyresnioji specialistė

 

REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

- Turėti vidurinį išsilavinimą, ne mažesnę kaip trejų metų administracinio darbo patirtį asmens/visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoje ar asmens/visuomenės sveikatos mokymo institucijoje, būti susipažinusiam su  Windows operacine sistema, turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį su Microsoft Office programiniu paketu.

- Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos priežiūros sistemą, teisinę duomenų ir asmens duomenų apsaugą.

- Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas.

- Išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- analizuoja duomenis apie gyventojams suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir išrašytus /išduotus kompensuojamuosius  vaistus ir medicinos pagalbos priemones, jų vartojimo dinamiką, poreikį;

- analizuoja ir vertina duomenis apie gyventojų demografinės struktūros kitimo tendencijas. Analizės rezultatus teikia suinteresuotiems TLK padaliniams;

- priima iš ASPĮ duomenis apie fiksuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurioms taikoma stebėsena, laukimo eiles informaciją apie ASPĮ darbuotojams praėjusį laikotarpį (mėnesį) priskaičiuoto darbo užmokesčio išmokėjimą bei pateika apibendrintus duomenis Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos;

- Priimti iš ASPĮ duomenis apie fiksuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurioms taikoma stebėsena, laukimo eiles ir sutikrinti pateiktą informaciją.

- paruošia asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurioms taikoma stebėsena laukimo eilių stebėsenos suvestines ataskaitas ir pateikia VLK;

- atliekia eilių sveikatos priežiūros paslaugoms stebėseną;

- renka ar apdoroja teisės aktuose ir/ar sutartyse su ASPĮ numatytus rodiklius skyriaus kompetencijos ribose. Analizės rezultatus teikia administracijai ir kitiems TLK skyriams;

- paruošia archyviniam saugojimui dokumentus numatytus Kauno teritorinės ligonių kasos dokumentacijos plane;

- vykdo kitas skyriaus vedėjo pavestas funkcijas skyriaus kompetencijos ribose.

Atnaujinta: 2019.06.14

X
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO APKLAUSA

Siekdami pagerinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų kokybę, prašome atsakyti į vykdomos apklausos klausimus.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!