Apklausa

Ar žinote, kad teisę į nemokamas dantų protezavimo paslaugas turi pacientai, sergantys burnos, veido ir žandikaulių onkologinėmis ligomis?Apklausos rezultatai
Taip 11.5% (6):
 
Ne 76.9% (40):
 
Man neaktualu 11.5% (6):
 

Jau balsavo: 52

Vyriausioji specialistė

 

REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

- Turėti aukštesnįjį arba aukštąjį universitetinį išsilavinimą, būti susipažinusiam su Windows operacine sistema bei turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį dirbant su Microsoft Office programiniu paketu.

- Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos priežiūros sistemą, teisinę duomenų ir asmens duomenų apsaugą.

- Išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

 

 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- priima iš vaistinių (optikų) (toliau – vaistinių) ataskaitas apie parduotus kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones;

- patikrina ar vaistinių ataskaitose pateikiami duomenys atitinka informacinės sistemos SVEIDRA Kompensuojamųjų vaistų apskaitos posistemės (toliau – KVAP)  duomenims, ar teisingi ir tinkamai pateikiami;

- taiso informacinėje sistemoje SVEIDRA KVAP kompensuojamųjų vaistų (toliau – KV) receptų duomenis vaistinei informavus apie rastas klaidas, kai vaistinė negali pati ištaisyti;

- informuoja vaistinę dėl klaidingo KV recepto taisymo radus neatitikimus informacinės sistemos SVEIDRA KVAP posistemėje; tikrina ar vaistinė neatitikimus pašalino;

- ruošia suvestines ataskaitas apie išduotus/ parduotus kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones;

- suderina informaciją su Finansų ir apskaitos skyriaus atsakingu darbuotoju priėmus ir sutikrinus duomenis iš vaistinių bei pateikia suvestines ataskaitas;

- konsultuoja vaistines ir sprendžia problemas iškilusias vaistinių darbuotojams dėl KV receptų dirbant su informacinės sistemos SVEIDRA KVAP posisteme;

- keičiasi informacija apie klaidingus receptus su kitomis teritorinėmis ligonių kasomis;

- tvarko duomenis apie kompensuojamųjų vaistų receptus informacinėje sistemoje SVEIDRA KVAP;

- paruošia archyviniam saugojimui dokumentus, numatytus Kauno teritorinės ligonių kasos dokumentacijos plane;

- vykdo kitas skyriaus vedėjo pavestas funkcijas skyriaus kompetencijos ribos.

 

 

 

Atnaujinta: 2019.06.14

X
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO APKLAUSA

Siekdami pagerinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų kokybę, prašome atsakyti į vykdomos apklausos klausimus.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!