Apklausa

Ar žinote, kad teisę į nemokamas dantų protezavimo paslaugas turi pacientai, sergantys burnos, veido ir žandikaulių onkologinėmis ligomis?Apklausos rezultatai
Taip 11.5% (6):
 
Ne 76.9% (40):
 
Man neaktualu 11.5% (6):
 

Jau balsavo: 52

Vyriausioji specialistė

 

REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

- Turėti aukštesnįjį arba aukštąjį universitetinį išsilavinimą, būti susipažinusiam su Windows operacine sistema bei turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį dirbant su Microsoft Office programiniu paketu.

- Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos priežiūros sistemą, teisinę duomenų ir asmens duomenų apsaugą.

- Išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- priima pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – PASPĮ) ir psichikos sveikatos centrų (toliau – PSC) pateiktus per mėnesį naujai prisirašiusių asmenų prašymų gydytis pasirinktose PASPĮ ir psichikos sveikatos centruose originalus bei šių prašymų registracijos sąrašus;

- patikrina PASPĮ ir PSC pateiktus praėjusį mėnesį priimtų ar bet kurio ataskaitinio laikotarpio asmenų prašymų gydytis pasirinktose PASPĮ ir PSC, taip pat asmenų prašymus pasirinkti PASPĮ gydytoją originalus;

- su PASPĮ ir PSC įgaliotu darbuotoju suderina duomenis ir pasirašo parengtus dokumentus bei jų pagrindu parengtą prisirašiusiųjų prie PASPĮ asmenų skaičiaus suderinimo protokolą;

- sutikrina ir pateikia atsakingam Sutarčių skyriaus darbuotojui „Kauno TLK PASP įstaigose prisirašiusių gyventojų skaičius“ ir „Kauno TLK PSC įstaigose prisirašiusių gyventojų skaičius“ suvestines už praėjusį mėnesį suformuotas informacinėje sistemoje SVEIDRA Prisirašymo prie PASPĮ apskaitos posistemėje (toliau – PRAP);

- tvarko duomenis informacinėje sistemoje SVEIDRA PRAP asmens sveikatos priežiūros įstaigoms pateikus pakeitimus apie prisirašiusius asmenis prie PASPĮ ir PSC;

- ruošia informaciją apie asmenų, prisirašiusių prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų, skaičių talpinimui internete;

- konsultuoja prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos klausimais;

- ruošia raštus teisėsaugos institucijoms apie asmenų prisirašymą ir gydymąsi asmens sveikatos priežiūros įstaigose;

- paruošia archyviniam saugojimui dokumentus, numatytus Kauno teritorinės ligonių kasos dokumentacijos plane;

- vykdo kitas skyriaus vedėjo pavestas funkcijas skyriaus kompetencijos ribos.

 

 

 

Atnaujinta: 2019.06.14

X
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO APKLAUSA

Siekdami pagerinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų kokybę, prašome atsakyti į vykdomos apklausos klausimus.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!