Apklausa

Ar žinote, kad teisę į nemokamas dantų protezavimo paslaugas turi pacientai, sergantys burnos, veido ir žandikaulių onkologinėmis ligomis?Apklausos rezultatai
Taip 11.5% (6):
 
Ne 76.9% (40):
 
Man neaktualu 11.5% (6):
 

Jau balsavo: 52

Vyriausioji specialistė ryšiams su visuomene

 

REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

- Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.

- Būti susipažinus ir išmanyti Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo, Valstybės tarnybos, Sveikatos draudimo, Sveikatos sistemos, kitus įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės informavimą, oficialios informacijos teikimą ir platinimą, privalomąjį sveikatos draudimą, sveikatos sistemą, viešąjį administravimą, asmens duomenų apsaugą ir gebėti juos taikyti praktikoje.

- Žinoti įstaigos veiklos sritis, darbo specifiką, tarnybinio etiketo reikalavimus, bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles.

- Sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles.

- Mokėti dirbti MS Office programiniu paketu.

- Mokėti anglų ir rusų kalbas ne žemesniu nei pradedančio vartotojo A1 lygiu.

- Gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus pagal savo kompetenciją.

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- organizuoja ir vykdo viešinimo veiklą:

  • formuoja Kauno TLK įvaizdį visuomenėje (organizuoja renginius, susitikimus, socialines akcijas, reportažus, interviu radijui, televizijai);
  • rengia ir platina Valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos (toliau VLK) informacinius biuletenius, lankstinukus, plakatus, kitą informacinę medžiagą visuomenei;
  • rengia ir platina Kauno TLK bei Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) atstovų parengtus oficialius informacinius pranešimus ar teminius straipsnius žiniasklaidos priemonėms (laikraščiams, žurnalams, internetinei žiniasklaidai, televizijai, radijui) aktualiais privalomojo sveikatos draudimo ir kitais Kauno TLK ir VLK veiklos klausimais, siekiant perduoti visuomenei aktualią informaciją;
  • platina oficialią informaciją įstaigos ir jos padalinių viduje įstaigos vidaus klausimais;
  • renka ir apžvelgia spaudoje pasirodančią informaciją aktualiais sveikatos priežiūros, politikos ir reformos klausimais, supažindina suinteresuotus Kauno TLK darbuotojus;
  • renka ir apžvelgia spaudoje pasirodančią informaciją aktualiais sveikatos priežiūros, politikos ir reformos klausimais, supažindina suinteresuotus TLK darbuotojus. Pastoviai seka ir fiksuoja išspausdintas Kauno TLK siųstas medžiagas spaudos leidiniuose; bendrauja su žurnalistais, redaktoriais, nagrinėja SAM siųstas spaudos apžvalgas;
  • organizuoja ir dalyvauja viešuosiuose susitikimuose su pacientais, visuomenės sveikatos biurų bendruomene, Kauno darbo biržos specialistais, sveikatos priežiūros įstaigų vadovais, kitomis institucijomis ar klientais;
  • tarpininkauja įstaigos vadovui ir kitiems atsakingiems Kauno  TLK darbuotojams bendraujant su žiniasklaidos priemonių korespondentais;

- prižiūri Kauno TLK interneto svetainę ir laiku ją atnaujina;

- rengia Kauno TLK visuomenės informavimo priemonių planus, ataskaitas, informacinius pranešimus, straipsnius, ruošia atsakymus į žurnalistų paklausimus  telefonu ar raštu;

- teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl viešinimo veiklos ar skyriaus darbo tobulinimo;

- pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų raštus, prašymus, skundus ir rengia atsakymų projektus, raštus, tarnybinius pranešimus, planus ir ataskaitas;

- bendradarbiauja su kitais Kauno TLK skyriais;

- nuolat kelia kvalifikaciją ir tobulinasi profesinėje bei kitose srityse;

- vykdo su Kauno TLK ir Administravimo skyriaus funkcijomis susijusius vadovybės ir skyriaus vedėjo pavestus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK strateginiai tikslai.

 

 

 

Atnaujinta: 2019.06.14

X
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO APKLAUSA

Siekdami pagerinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų kokybę, prašome atsakyti į vykdomos apklausos klausimus.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!