Apklausa

Ar žinote, kad teisę į nemokamas dantų protezavimo paslaugas turi pacientai, sergantys burnos, veido ir žandikaulių onkologinėmis ligomis?Apklausos rezultatai
Taip 11.1% (6):
 
Ne 75.9% (41):
 
Man neaktualu 13.0% (7):
 

Jau balsavo: 54

Vyriausioji specialistė

 

REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

- Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.

- Žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus norminius aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą, asmenų aptarnavimą.

- Mokėti dirbti Microsoft OFFICE programomis. Sugebėti naudotis organizacinėmis technikos priemonėmis.

- Turėti patirties rengiant organizacinius, informacinius, tvarkomuosius dokumentus, taip pat dokumentus, susijusius su personalo valdymu.

- Išmanyti dalykinį etiketą, būti pareigingam, darbščiam, objektyviam, gebėti bendrauti.

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- tvarko TLK gaunamą korespondenciją, vidaus dokumentus:

  • priima, peržiūri, paskirsto, registruoja TLK gaunamą korespondenciją, vidaus dokumentus, teikia rezoliucijai;
  • surašo rezoliucijas į dokumentų registrus, nuskenuoja dokumentus ir perduoda užduočių vykdytojams;

- tvarko TLK siunčiamą korespondenciją:

  • priima, peržiūri TLK parengtus dokumentus: patikrina, ar parengti dokumentai teisingai įforminti, ar teisingai nurodytas adresatas, pateiktas reikiamas siunčiamų dokumentų egzempliorių skaičius, teikia pasirašyti, registruoja ir skenuoja;
  • organizuoja ir užtikrina savalaikį paštu, faksu, elektroniniu paštu ar kitu būdu TLK siunčiamos korespondencijos išsiuntimą;

- užtikrina Kauno TLK gaunamų ir rengiamų elektroninių dokumentų tinkamą įforminimą;

- Direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Administravimo skyriaus vedėjo pavedimu kopijuoja, skenuoja dokumentus;

- esant poreikiui rengia Kauno TLK organizacinių, informacinių, tvarkomųjų dokumentų projektus, taip pat vidaus dokumentų projektus, susijusius su personalo valdymu;

- tvirtina įstaigos dokumentų kopijas, išrašus, nuorašus;

- vadovaujantis dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis ruošia bylas ir perduoda į įstaigos archyvą;

- saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas;

- vykdo kitus Administravimo skyriaus vedėjo pavedimus kompetencijos ribose;

 

 

 

Atnaujinta: 2019.06.14

X
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO APKLAUSA

Siekdami pagerinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų kokybę, prašome atsakyti į vykdomos apklausos klausimus.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!