Apklausa

Ar žinote, kad nuo š. m. sausio 1 d. norintys nemokamai protezuoti dantis įrašomi į vieną bendrą eilę šalies mastu?Apklausos rezultatai
Taip 13.9% (45):
 
Ne 77.1% (249):
 
Man neaktualu 9.0% (29):
 

Jau balsavo: 323

Vyriausioji specialistė

 

REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

- Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities, viešo administravimo krypties arba ekonomikos, vadybos ar verslo administravimo krypties išsilavinimą.

- Žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą.

- Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją.

- Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu. Sugebėti naudotis organizacinėmis technikos priemonėmis.

- Išmanyti dalykinį etiketą, būti pareigingam, darbščiam, objektyviam, gebėti bendrauti.

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- parengia Kauno TLK dokumentacijos planą ir jį suderina su Kauno TLK dokumentus kaupiančiu valstybės archyvu;

- parengia Kauno TLK dokumentacijos plano papildymo sąrašą ir jį suderina su Kauno TLK dokumentus kaupiančiu valstybės archyvu;

- suveda bylų sudarymo suvestinius duomenis, įrašo juos į dokumentacijos planą ir dokumentacijos plano papildymo sąrašą;

- parengia Kauno TLK registrų sąrašą ir jį suderina su Kauno TLK dokumentus kaupiančiu valstybės archyvu;

- parengia Kauno TLK nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašus ir juos suderina su Kauno TLK dokumentus kaupiančiu valstybės archyvu;

- parengia Kauno TLK dokumentų naikinimo aktą ir jį suderina su Kauno TLK dokumentus kaupiančiu valstybės archyvu;

- priima iš Kauno TLK skyrių sutvarkytas bylas saugoti į Kauno TLK archyvą;

- užtikrina priimtų į įstaigos archyvą Kauno TLK dokumentų saugojimą, apskaitą, naudojimą;

- organizuoja Kauno TLK dokumentų perdavimą valstybiniam saugojimui;

- vadovaujantis dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis ruošia bylas ir perduoda į įstaigos archyvą;

- registruoja asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir vaistinių sąskaitas faktūras, ataskaitas, suvestines, protokolus, paskirsto atsakingiems darbuotojams;

- direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Administravimo skyriaus vedėjo pavedimu kopijuoja dokumentus;

- tvirtina įstaigos dokumentų kopijas, išrašus, nuorašus;

- saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas;

- vykdo kitas Administravimo skyriaus vedėjo pavestas funkcijas skyriaus kompetencijos ribose.

 

 

 

Atnaujinta: 2019.06.14

X
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO APKLAUSA

Siekdami pagerinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų kokybę, prašome atsakyti į vykdomos apklausos klausimus.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!