Apklausa

Ar žinote, kad teisę į nemokamas dantų protezavimo paslaugas turi pacientai, sergantys burnos, veido ir žandikaulių onkologinėmis ligomis?Apklausos rezultatai
Taip 11.1% (6):
 
Ne 75.9% (41):
 
Man neaktualu 13.0% (7):
 

Jau balsavo: 54

Vyriausioji specialistė

 

REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

- Turėti ne mažesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, būti susipažinusiam su Windows operacine sistema,  mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

- Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos priežiūros sistemą, teisinę duomenų ir asmens duomenų apsaugą.

- Išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- teikia informaciją ASPĮ bei sprendžia iškilusias problemas dėl KVP ir SPSTPL išdavimo;

- priima iš ASPĮ paraiškas dėl įstaigos aprūpinimo KVP ir SPSTPL blankais, sutikrina, paruošia apibendrintas paraiškas ir pateikia Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK);

- suveda į informacinės sistemos SVEIDRA Kompensuojamųjų vaistų apskaitos posistemę (toliau – KVAP), pristatytų į ASPĮ, KVP ir SPSTPL blankų numerius bei pristatytus į Kauno teritorinę ligonių kasą (toliau – TLK), priskiria ir išdalina ASPĮ. Tvarko suvestinius duomenis informacinėje sistemoje;

- ruošia mėnesio ataskaitą apie TLK išduotus KVP ir SPSTPL asmens sveikatos priežiūros įstaigoms ir ataskaitą pateikia VLK;

- priima iš ASPĮ asmens sveikatos priežiūros įstaigų, išduotų kompensuojamųjų vaistų pasų (KVP) mėnesio ataskaitas (jei ASPĮ ataskaitos suformuoti negali, suformuoja ir pateikia ASPĮ), patikrina ar ataskaitose pateikiami duomenys atitinka KVAP duomenis, sutikrina su suvestine ir sutapus duomenims pateikia Finansų ir apskaitos skyriui ASPĮ pateiktas ataskaitas ir suvestinę;

- paruošia archyviniam saugojimui dokumentus, numatytus Kauno teritorinės ligonių kasos dokumentacijos plane;

- vykdo kitas skyriaus vedėjo pavestas funkcijas skyriaus kompetencijos ribos.

 

 

 

Atnaujinta: 2019.06.14

X
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO APKLAUSA

Siekdami pagerinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų kokybę, prašome atsakyti į vykdomos apklausos klausimus.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!