Apklausa

Ar žinote, kad teisę į nemokamas dantų protezavimo paslaugas turi pacientai, sergantys burnos, veido ir žandikaulių onkologinėmis ligomis?Apklausos rezultatai
Taip 11.5% (6):
 
Ne 76.9% (40):
 
Man neaktualu 11.5% (6):
 

Jau balsavo: 52

Vyriausiasis specialistas

 

REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

- Turėti aukštąjį universitetinį fizinių mokslų studijų srities ar technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą, ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje. Žinoti Windows NT administravimą ir palaikymą. Būti susipažinęs su duomenų bazių valdymo sistema ORACLE.   

- Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos apsaugą ir privalomąjį  sveikatos draudimą, teisinę duomenų ir asmens duomenų apsaugą, informacinių technologijų  raidą, sugebėti taikyti juos praktiškai.

- Būti pareigingu, darbščiu, atidžiu, sugebėti bendrauti su žmonėmis.

- Sugebėti organizuoti savo veiklą pareiginėms funkcijoms vykdyti.

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- stebi informacinės sistemos ir jos posistemių funkcionavimo stabilumą; 

- atlieka informacinės sistemos duomenų bazių ORACLE serverio ir pašto serverio priežiūrą;

- vykdo darbus, numatytus informacinės sistemos SVEIDRA priežiūros darbų reglamente;

- kontroliuoja duomenų į informacinę sistemą SVEIDRA savalaikį perdavimą;     

- formuoja suvestines, išklotines iš duomenų bazėje esančios ASPĮ pateiktos informacijos kitiems Kauno TLK skyriams pagal pateiktas paraiškas;

- instaliuoja naujas informacinės sistemos posistemes ar versijas;

- instaliuoja papildomas programines priemones, reikalingas informacinės sistemos funkcionalumui užtikrinti;

- kaupia informaciją, susijusią su duomenų bazės eksploatavimu;

- atlieka periodišką informacinės sistemos rezervinį kopijavimą, užtikrinti kopijų saugumą ir patikimumą;

- atlieka kompiuterių tinklo administravimo darbus, siekiant, kad būtų vykdomos visos techninės kompiuterių tinklo funkcionavimo sąlygos, reikalingos informacinės sistemos funkcionavimui užtikrinti;

- teikia konsultacijas dėl darbo su VLK diegiama informacine sistema asmens sveikatos priežiūros įstaigoms ir vaistinėms;

- paruošia duomenis ir dokumentus, reikalingus prisirašiusių prie PASPĮ asmenų skaičiaus suderinimo protokolui;

- vadovaujasi Kauno TLK vidaus darbo taisyklėmis;

- saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas;

- vykdo kitas Informatikos skyriaus vedėjo pavestas funkcijas skyriaus kompetencijos ribose.

 

 

 

Atnaujinta: 2019.06.14

X
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO APKLAUSA

Siekdami pagerinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų kokybę, prašome atsakyti į vykdomos apklausos klausimus.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!