Apklausa

Ar žinote, kad teisę į nemokamas dantų protezavimo paslaugas turi pacientai, sergantys burnos, veido ir žandikaulių onkologinėmis ligomis?Apklausos rezultatai
Taip 11.5% (6):
 
Ne 76.9% (40):
 
Man neaktualu 11.5% (6):
 

Jau balsavo: 52

Vairuotojas

 

REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

- Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.

- Turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą ir ne mažesnę kaip 5 metų vairavimo patirtį.

- Žinoti saugos darbe, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos, elektros saugos, darbo higienos, apsaugos sistemos reikalavimus.

- Mokėti taikyti tarnybinio transporto darbo organizavimo principus, kuro ir ridos valstybinius normatyvus ir jų apskaitos reikalavimus.

- Žinoti techninės automobilių apžiūros atlikimo tvarką ir taisykles.

- Išmanyti tarnybinių automobilių eksploatavimo ir techninės priežiūros taisykles, reikalavimus, svarbiausius automobilių darbo rodiklius, automobilio sudedamąsias dalis ir agregatus.

- Gebėti atlikti smulkius automobilio gedimų šalinimus, paruošti automobilį eksploatuoti atsižvelgiant į metų laiką.

- Sugebėti savarankiškai atlikti pavestą darbą.

- Mokėti suteikti pirmąją medicininę pagalbą.

- Būti pareigingam, darbščiam, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS>

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- užtikrina patikimą keleivių ir/ar krovinio vežimą, laikosi Kelių eismo taisyklių reikalavimų;

- vykdo įvairių dokumentų skirtų TLK ir kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų bendradarbiavimui, pristatymą adresatams ir parvežimą iš jų;

- vykdo, esant poreikiui, pakrovimo/iškrovimo į/iš automobilį (-io) darbus;

- dalyvauja ruošiant įstaigos tarnybinių automobilių naudojimo ir priežiūros taisykles;

- dalyvauja sudarant sutartis su tarnybinių automobilių draudimo įmonėmis, kontroliuoja transporto draudimo ir draudimo sutarčių galiojimo terminus;

- inicijuoja tarnybinių automobilių remontą ir techninę priežiūrą, organizuoja defektinių aktų pildymą, dalyvauja ruošiant sutartis su remonto įmonėmis;

- prižiūri automobilio techninę būklę, laiku atlieka techninę profilaktinę priežiūrą, profilaktinį tepalų keitimą bei, esant poreikiui, pašalina smulkius automobilio gedimus;

- stebi automobilio padangų nusidėvėjimą, rūpinasi padangų stoviu pagal metų laikus.

- užtikrina savalaikį automobilio remontą bei švarą, esant poreikiui, ruošia raštus dėl automobilių eksploatavimo, techninės priežiūros ir remonto;

- rūpinasi degalų pildymu, naudoja kurą pagal priimtas normas, nustatyta tvarka atsiskaito Finansų ir apskaitos skyriui

- laiku ir teisingai pildo kelionės lapus ir pateikia Finansų ir apskaitos skyriui.

- žino eismo įvykio deklaracijos pildymo tvarką, pildo ją įvykus eismo įvykiui.

- įvykus autoįvykiui, apie tai nedelsiant praneša policijai, draudimo bendrovei, kurioje drausti tarnybiniai automobiliai bei informuoja TLK vadovą ar skyriaus vedėją.

- baigęs darbą, vairuotojas privalo pastatyti automobilį į jai skirtą saugojimo vietą.

- laikosi darbų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos taisyklių, vidaus tvarkos taisyklių.

- saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas.

- vykdo kitas Administravimo skyriaus vedėjo pavestas funkcijas skyriaus kompetencijos ribose.

 

 

 

Atnaujinta: 2019.06.14

X
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO APKLAUSA

Siekdami pagerinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų kokybę, prašome atsakyti į vykdomos apklausos klausimus.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!