Apklausa

Ar žinojote, kad pasinaudojus Europos sveikatos draudimo kortele nesant apdraustam (-ai) privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje, turėsite atlyginti medicinos paslaugų gavimo kitoje ES šalyje išlaidas?Apklausos rezultatai
Taip 61.4% (35):
 
Ne 31.6% (18):
 
Man neaktualu 7.0% (4):
 

Jau balsavo: 57

Žinoti sveika

2012.10.24, Prienų raj. ir Birštono laikraštis “Gyvenimas“

Apie žalos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui išieškojimą iš fizinių asmenų

LR Sveikatos draudimo įstatyme nurodyta, kad Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto pajamas, be kitų įplaukų, sudaro iš fizinių asmenų išieškotos lėšos už žalą, padarytą asmens sveikatai, kai asmens gydymo išlaidos buvo apmokėtos iš šio biudžeto lėšų.

Kuriais atvejais teritorinės ligonių kasos išieško asmens gydymo išlaidų, kurios buvo apmokėtos iš PSDF biudžeto lėšų, atlyginimą? Apie žalos PSDF biudžetui išieškojimo aspektus iš fizinių asmenų kalbamės su Kauno teritorinės ligonių kasos Teisės skyriaus vedėja Evelina Džiovenyte.

 

Kaip vykdoma žalos, padarytos PSDF biudžetui, išieškojimo procedūra?

E. D.: Žalos išieškojimo procedūros pradedamos gavus pranešimą iš policijos komisariatų, prokuratūrų, informuojant apie neteisėtą veiką (pvz. nusikaltimus ar baudžiamuosius nusižengimus žmogaus gyvybei, sveikatai, viešajai tvarkai, transporto eismo saugumui) bei joje nukentėjusius asmenis. Jei pranešimuose nurodytiems nukentėjusiesiems asmenims suteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos buvo apmokėtos iš PSDF biudžeto lėšų, Kauno teritorinės ligonių kasos atstovai, apskaičiavę tikslų žalos dydį, reiškia civilinį ieškinį ar teikia pretenziją draudimo bendrovei, apdraudusiai eismo įvykyje dalyvavusį automobilį, siekdami išsiieškoti sumokėtas sumas.

Taip pat, gavus Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos  Tarptautinių ryšių skyriaus pranešimus, pradedamos vykdyti žalos PSDF biudžetui išieškojimo procedūros ir dėl neteisėto Europos sveikatos draudimo kortelės (toliau – ESDK) panaudojimo. Pirmiausia, tokiais atvejais, asmuo yra informuojamas apie pareigą padengti jo gydymo išlaidas arba pateikti draustumą privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje patvirtinančius dokumentus. Jei per nustatytą terminą žala nėra atlyginama arba nepateikiami draustumą patvirtinantys dokumentai, Kauno teritorinės ligonių kasos atstovai kreipiasi į teismą.

Minėjote, kad žala yra išieškoma dėl neteisėto ESDK panaudojimo. Kas yra neteisėtas ESDK panaudojimas?

E. D: Tai yra tokie atvejai kai asmuo, laikinai nuvykęs į bet kurią kitą Europos sąjungos valstybę, Norvegiją, Islandiją, Lichtenšteiną bei Šveicariją, medicinos paslaugų gavimo metu tose valstybėse pateikia ESDK nebūdamas draustas Privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje. Atkreipiu dėmesį, kad prieš išduodant ESDK, asmuo pasirašytinai pasižada nenaudoti jos pasibaigus draudimo Privalomuoju sveikatos draudimu laikotarpiui. Taip pat yra supažindinamas, kad jei, visgi, asmuo užsienio šalies gydymo įstaigai pateiks ESDK nebūdamas apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje, jis privalės teisės aktų nustatyta tvarka kompensuoti PSDF biudžetui padarytą žalą. Taigi, jis privalės visiškai atlyginti už jo gydymą iš PSDF biudžeto sumokėtas sumas.  

Sakykite, prašau, kiek pernai ir š. m. I pusmetį pagal gautus pranešimus pareiškėte ieškinių, pretenzijų draudimo kompanijoms, sudarėte sutarčių dėl žalos PSDF biudžetui atlyginimo?  Kiek neteisėtai pasinaudota ESDK?

E. D: Kauno teritorinė ligonių kasa pernai pareiškė 514 civilinių ieškinių, kurių bendra žalos suma viršija 1 milijoną Lt. Draudimo kompanijoms parengta 113 pretenzijų dėl daugiau kaip  390 tūkst. Lt žalos atlyginimo, sudaryta 60 sutarčių beveik dėl 200 tūkst. Lt žalos atlyginimo dalimis. Taip pat gauti 8 pranešimai apie neteisėtai panaudotas ESDK kortelės (suma 1624,15 Lt).

Šių metų  I pusmetį pateiktos 65 pretenzijos draudimo kompanijoms apie 400 tūkst. Lt žalos PSDF biudžetui atlygimo, 204 civiliniai ieškiniai dėl daugiau kaip 580 tūkt.  Lt žalos PSDF biudžetui, sudarytos 37 sutartys dėl daugiau kaip 150 tūkst. Lt žalos atlyginimo dalimis. Užregistruoti 5 pranešimai dėl neteisėto ESDK kortelės panaudojimo.

Kokia yra minimali ir maksimali žalos PSDF biudžetui suma?

E.D: Žalos dydis kiekvienu atveju priklauso nuo suteiktų  asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurios buvo apmokėtos iš PSDF biudžeto. Pavyzdžiui, 2011 m. mažiausia  žalos suma dėl neteisėto ESDK panaudojimo buvo 16,50 Lt, didžiausia - 595,58 Lt, dėl nukentėjusiųjų eismo įvykiuose asmenų gydymo - 55,09 Lt, didžiausia atitinkamai - 53826,84 Lt; dėl kitų veikų (viešosios tvarkos pažeidimai, plėšimai, nužudymai, sumušimai ir kt.) – 37,47 Lt, o didžiausia - 26940,48 Lt.

Tuo tarpu šiemet mažiausia žalos PSDF biudžetui suma 12,81 Lt buvo išieškota dėl neteisėto ESDK panaudojimo, o didžiausia suma 76890,78 Lt buvo atlyginta dėl eismo įvykyje nukentėjusio asmens gydymo.

Kas atsako už padarytą žalą? Pateikite, prašau, keletą pavyzdžių.

E.D: Eismo įvykio atvejais, kai eismo įvykio metu automobilis buvo draustas privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu, žalos išieškojimas nukreipiamas į draudimo kompaniją. Tačiau tenka apgailestauti, kad vis dar pasitaiko atvejų, kai eismo įvykio metu automobilis nėra draustas. Tuomet žala išieškoma iš paties eismo įvykio kaltininko.

Jei transporto priemonę vairuoja ar asmens sveikatą sutrikdo nepilnametis asmuo, pagal LR civilinio kodekso nuostatas už nepilnamečių padarytą žalą atsako tėvai, rūpintojai ar globėjai. Įsiminė Kauno rajone įvykęs eismo įvykis, kai neblaivus nepilnametis, neturėdamas teisės vairuoti, sukėlė skaudžią avariją, kurios metu nukentėjo žmogus. Kadangi eismo įvykyje dalyvavęs automobilis nebuvo draustas privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu, nepilnamečio tėvai turėjo atlyginti 23278,70 Lt žalą PSDF biudžetui už eismo įvykyje nukentėjusio asmens gydymą.

Kai žala yra padaroma kelių asmenų, jie atsako solidariai. Šis terminas nereiškia, kad žala atlyginama po lygiai ar vienodomis dalimis. Jei žala padaroma bendrais veiksmais, teritorinės ligonių kasos įgyja teisę reikalauti atlyginti visą sumą iš bet kurio kaltininko.

Taip pat svarbu žinoti, kad naminių gyvūnų arba asmens žinioje esančių laukinių gyvūnų padarytą žalą privalo atlyginti jų savininkas ar valdytojas. Beje, atsakomybė išlieka ir tuomet, jei žalą padaro iš savininko pabėgęs gyvūnas. Skaitytojai turbūt prisimena įvykį Kaune, kai iš narvo pabėgusi meška stipriai sužalojo moterį. Plėšrūno savininkas tuomet turėjo atlyginti 25492,40 Lt žalą PSDF biudžetui.

Ar galima žalą atlyginti savanoriškai? Jeigu galima, kur reiktų kreiptis?

E. D. Asmuo bet kuriuo momentu iki vykdomojo dokumento išdavimo turi teisę atlyginti žalą geranoriškai, pervesdamas visą sumą arba atvykdamas į Kauno teritorinę ligonių kasą pasirašyti sutarties dėl žalos atlyginimo dalimis. Su sutarties sąlygomis galima susipažinti Kauno teritorinės ligonių kasos interneto svetainėje www.ktlk.lt skiltyje Gyventojams. Sutartis sudaroma ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui. Konkretus žalos atlyginimo terminas nustatomas šalių susitarimu, atsižvelgiant į žalos dydį bei į kitas objektyvias aplinkybes.

Dėkojame už pokalbį! Tikiuosi ši informacija bus naudinga skaitytojams.

                                                                                 

Taip pat išspausdintas:

„Draugas“, 2012 m.  spalio 30 d. Nr. 82;

„Marijampolės miesto laikraštis“, 2012 m. lapkričio 7 d.;

„Alio, Raseiniai“, lapkričio 2 d. Nr. 44

„Atspindžiai“, 2012 m. lapkričio 13 d.;

„Kazlų Rūdos laikraštis“, 2101 m. lapkričio 12 d.

„Suvalkietis“, 2012 m. gruodžio 8 d.

Atnaujinta: 2020.08.03

X
Nauja, vieninga ligonių kasų svetainė

Informuojame, kad pradėjo veikti nauja, vieninga ligonių kasų interneto svetainė ligoniukasa.lrv.lt. Nuo gegužės 1 d. įvedę TLK interneto svetainės adresą, į naująją būsite nukreipiami automatiškai.