Sutarčių su ASPĮ sudarymas

SVARBU:
Prašymai sutarties sudarymui / papildymui / pratęsimui / nutraukimui teikiami tik elektroniniu paštu prasymaiTLKsutarciai@vlk.lt.
Tiek prašymas, tiek sutartis turi būti pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Jūsų patogumui, rekomenduojame prašymą užpildyti pasinaudojus šia pagalbine priemone: Prašymo pildymas

 

Asmens sveikatos priežiūros įstaiga (ASPĮ), pageidaujanti: sudaryti ateinančių kalendorinių metų sutartį dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 1 d. (išskyrus dėl paslaugų nurodytų TLK ir ASPĮ sutarčių sudarymo tvarkos aprašo 5 punkte) arba papildyti, arba pratęsti sutartį, arba nutraukti sutartį, turi pateikti elektroniniu paštu prasymaiTLKsutarciai@vlk.lt šiuos galiojančius dokumentus:

1.  Prašymą sudaryti/papildyti/pratęsti/nutraukti sutartį dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto (PSDF) lėšomis (ASPĮ prašymas);

2.  Siūlomų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, sąrašą (ASPĮ paslaugų sąrašas);

3.  Jei įstaiga pageidauja teikti naujo profilio stacionarines kompensuojamąsias paslaugas – Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą leidimą teikti naujo profilio kompensuojamąsias paslaugas;

4.  Jei įstaiga įgyvendina projektą, finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis ar kitokį projektą, kuriam gauna kitokią paramą, – dokumentą (-us), kuriame (-iuose) būtų nurodytas pagal projektą siektinas atitinkamų kompensuojamųjų paslaugų vartojimo rodiklis, numatomos teikti kompensuojamosios paslaugos ir jų kiekis (jei jis numatytas projekte), už kurį, baigus įgyvendinti projektą, būtų mokama PSDF biudžeto lėšomis, bei šio projekto įgyvendinimo terminai;

5. Jei įstaiga pageidauja teikti kompensuojamas paslaugas, kurias po reorganizavimo ar pertvarkymo perima kita įstaiga (tik tuo atveju kai teisės ir pareigos yra perimamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnyje ar 2.104 straipsnyje nustatyta tvarka) – dokumentą, kuris pagrįstų teisių ir pareigų perėmimą;

6.  Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teiksiančioms įstaigoms: *

     6.1. Jei įstaiga pati neteiks odontologijos paslaugų ir šių paslaugų teikimą deleguos kitai įstaigai, trišalės sutarties sudarymui - paslaugas teiksiančios įstaigos rekvizitus *;

     6.2. Jei įstaiga pati neteiks psichiatrijos paslaugų ir šių paslaugų teikimą deleguos kitai įstaigai, sutarties dėl šių paslaugų teikimo nuorašus (jei savivaldybėje daugiau nei vienas šios paslaugos teikėjas)*;

     6.3. Jei įstaiga pati neteiks, bet deleguos įstaigos ne darbo metu pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą kitai įstaigai, sutarties dėl šių paslaugų teikimo nuorašus *.

 

Pastaba:

* Taikoma ASPĮ pirmą kartą teikiančioms prašymą sutarties su TLK sudarymui arba pasikeitus nurodytiems duomenims.

 

 

Atnaujinta: 2020.07.03

X
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO APKLAUSA

Siekdami pagerinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų kokybę, prašome atsakyti į vykdomos apklausos klausimus.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!