Sutarčių su ASPĮ sudarymas

Kauno TLK vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nuostatomis ir siekdama optimizuoti sutarčių pasirašymo procedūrą informuoja, kad nuo 2018 m. sutartys bus pasirašomos tik kvalifikuotu elektroniniu parašu.

 

Asmens sveikatos priežiūros įstaiga (ASPĮ), pageidaujanti sudaryti ateinančių kalendorinių metų sutartį dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 1 d. (išskyrus dėl paslaugų nurodytų TLK ir ASPĮ sutarčių sudarymo tvarkos aprašo 5 punkte) arba papildyti / pratęsti sutartį arba panaikinti sutarties galiojimo sustabdymą turi pateikti Kauno teritorinei ligonių kasai šiuos galiojančius dokumeksleliai/istaigoms/sutarciu-sudarymo-tvarka/dokumentai/ntus:

1.  Prašymą sudaryti sutartį ateinantiems metams dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto (PSDF) lėšomis(ASPĮ prašymas sutarčiai, ASPĮ prašymas sutarčiai)

2.  Siūlomų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, sąrašą (ASPĮ paslaugų sąrašas, ASPĮ paslaugų sąrašas);

3.  Galiojančio civilinės atsakomybės draudimo liudijimo kopiją;

4.  Jei įstaiga pageidauja teikti naujo profilio stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis – Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą leidimą teikti naujo profilio kompensuojamąsias paslaugas;

5.  Jei įstaiga įgyvendina projektą, finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis ar kitokį projektą, kuriam gauna kitokią paramą, – dokumentą (-us), kuriame (-iuose) būtų nurodytas pagal projektą siektinas atitinkamų kompensuojamųjų paslaugų vartojimo rodiklis, numatomos teikti kompensuojamosios paslaugos ir jų kiekis (jei jis numatytas projekte), už kurį, baigus įgyvendinti projektą, būtų mokama PSDF biudžeto lėšomis, bei šio projekto įgyvendinimo terminai;

6. Jei įstaiga pageidauja teikti kompensuojamas paslaugas, kurių teikimą nutraukė kita įstaiga, dėl šių paslaugų sudariusi sutartį su TLK (stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, brangiųjų tyrimų ir procedūrų – TLK veiklos zonos mastu, kitų kompensuojamųjų paslaugų – savivaldybės mastu), - dokumentą, kuris pagrįstų teisių ir pareigų perėmimą;

7.  Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teiksiančioms įstaigoms: *

     7.1. Jei įstaiga pati neteiks odontologijos paslaugų ir šių paslaugų teikimą deleguos kitai įstaigai, trišalės sutarties sudarymui - paslaugas teiksiančios įstaigos rekvizitus *;

     7.2. Jei įstaiga pati neteiks psichiatrijos paslaugų ir šių paslaugų teikimą deleguos kitai įstaigai, sutarties dėl šių paslaugų teikimo nuorašus (jei savivaldybėje daugiau nei vienas šios paslaugos teikėjas)*;

     7.3. Jei įstaiga pati neteiks, bet deleguos įstaigos ne darbo metu pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą kitai įstaigai, sutarties dėl šių paslaugų teikimo nuorašus *.

 

Pastaba:

* Taikoma ASPĮ pirmą kartą teikiančioms prašymą sutarties su TLK sudarymui arba pasikeitus nurodytiems duomenims.

 

 

  ASPĮ, pageidaujanti papildyti / pratęsti sutartį arba panaikinti sutarties galiojimo sustabdymą turi pateikti Kauno teritorinei ligonių kasai atitinkamus galiojančius aukščiau nurodytus dokumentus.

 

Atnaujinta: 2018.10.25

X
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO APKLAUSA

Siekdami pagerinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų kokybę, prašome atsakyti į vykdomos apklausos klausimus.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!