Dėl vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų sąrašo pakeitimo

Atkreipiame gyventojų, vaistininkų ir gydytojų dėmesį į tai, kad Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) direktorius, vadovaudamasis 2013 m. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainynu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-343 „Dėl 2013 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“, pakeitė Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) gyventojams tvarkos aprašo, patvirtinto VLK direktoriaus 2010 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 1K-40, 1 priedą „Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų sąrašas“.

Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų sąrašą ir jo pakeitimus rasite www.e-tar.lt sistemoje

Atnaujinta: 2020.04.16