Apklausa

Ar žinojote, kad pasinaudojus Europos sveikatos draudimo kortele nesant apdraustam (-ai) privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje, turėsite atlyginti medicinos paslaugų gavimo kitoje ES šalyje išlaidas?Apklausos rezultatai
Taip 61.4% (35):
 
Ne 31.6% (18):
 
Man neaktualu 7.0% (4):
 

Jau balsavo: 57

Žinoti sveika

Pateikiamų ataskaitų formos

Sąskaitų už asmens sveikatos priežiūros paslaugas išrašymas 

Ataskaitos Nr. Apskaitomos paslaugos Mėnesio ataskaitos pavadinimas Periodiškumas Pateikimo TLK sąlygos Pastaba
Nr.01-PAASP Pirminės ambulatorinės “Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinio mokėjimo ataskaita” Kas mėnesį iki 10 d. Privaloma Atsisiųsti .xlsx 
Atnaujinta!
Nr.01-PAASP1 Pirminės ambulatorinės “Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinio mokėjimo ataskaita”
taikoma Laisvės atėmimo ligoninėms
Kas mėnesį iki 10 d. Privaloma Atsisiųsti .xlsx 
Atnaujinta!
GDR-2 (PAASP) Pirminės ambulatorinės ASPP geri darbo rezultatai „Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros gerų darbo rezultatų ataskaita“ Du kart metuose iki 10 d. Privaloma Atsisiųsti .xlsx 
GDR-2 (PCH) Psichikos sveikatos priežiūros geri darbo rezultatai “Papildomo apmokėjimo už pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros gerus darbo rezultatus ataskaita” Du kart metuose iki 10 d. Privaloma Atsisiųsti .xlsx 
GDR-2 (OD) Pirminės ambulatorinės odontologinės priežiūros geri darbo rezultatai "Pirminės ambulatorinės odontologinės asmens sveikatos priežiūros gerų darbo rezultatų ataskaita" Du kart metuose iki 10 d. Privaloma Atsisiųsti .xlsx 
VLK03ek Greitosios pagalbos “Greitosios medicinos pagalbos paslaugų ataskaita” Kas mėnesį iki 10 d. Privaloma Atsisiųsti .xlsx 
Atnaujinta!
GDR-2 (GMP) Greitosios pagalbos geri darbo rezultatai "Greitosios medicinos pagalbos gerų darbo rezultatų ataskaita" Du kart metuose iki 10 d. Privaloma Atsisiųsti
AP_EK_DETALI Ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos „Ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros ir greitosios medicinos pagalbos paslaugų ataskaita“ Kas mėnesį iki 10 d. Ataskaita formuojama IS SVEIDRA APAP
AP_EK_SUVEST Ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos „Duomenų apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas suvestinė“ Kas mėnesį iki 10 d. - Ataskaita formuojama IS SVEIDRA APAP
AP_EK_SLAUG Slaugos namuose „Slaugos paslaugų namuose ataskaita“ Kas mėnesį iki 10 d. Ataskaita formuojama IS SVEIDRA APAP
AP_EK_BANG Brangieji tyrimai ir procedūros „Brangiųjų tyrimų ir procedūrų ataskaita“ Kas mėnesį iki 10 d. Ataskaita formuojama
IS SVEIDRA APAP
AP_EK_AREAB Ambulatorinės reabilitacijos paslaugos „Ambulatorinės reabilitacijos paslaugų ataskaita“ Kas mėnesį iki 10 d. Ataskaita formuojama IS SVEIDRA APAP
Ek_pal Stacionarinės paliatyviosios pagalbos “Stacionarinių paliatyviosios pagalbos paslaugų ataskaita” Kas mėnesį iki 10 d. Ataskaita formuojama
IS SVEIDRA SPAP
Ek_slaup Slaugos ir palaikomojo gydymo “Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų ataskaita” Kas mėnesį iki 10 d. Ataskaita formuojama
IS SVEIDRA SPAP
Ek_bran Brangieji tyrimai ir procedūros (reabilitacijos ar ilgalaikio gydymo metu stacionare atliktų) “Reabilitacijos ar ilgalaikio gydymo metu stacionare atliktų brangiųjų tyrimų ir procedūrų ataskaita” Kas mėnesį iki 10 d. Ataskaita formuojama
IS SVEIDRA SPAP
Ek_dchir Dienos chirurgijos “Dienos chirurgijos etapų, grupuojamų pagal giminingų diagnozių grupių metodą, ataskaita” Kas mėnesį iki 10 d. Ataskaita formuojama
IS SVEIDRA SPAP
Ek_stil Stacionarinės ilgalaikio “Stacionarinių paslaugų (ilgalaikio gydymo) ataskaita” Kas mėnesį iki 10 d. Ataskaita formuojama
IS SVEIDRA SPAP
Ek_stac Asmenims, stacionare slaugantiems vaikus, paslaugos “Asmenims, stacionare slaugantiems vaikus, suteiktų paslaugų ataskaita” Kas mėnesį iki 10 d. Ataskaita formuojama
IS SVEIDRA SPAP
Ek_saspp Stacionare suteiktų paslaugų suvestinė “Stacionarinio gydymo etapų ir pacientams suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų suvestinė ataskaita” Kas mėnesį iki 10 d. - Ataskaita formuojama
IS SVEIDRA SPAP
Ek_drg Stacionarinės, grupuojamos pagal DRG “Stacionarinių gydymo etapų, grupuojamų pagal giminingų diagnozių grupių metodą, ataskaita” Kas mėnesį iki 10 d. Ataskaita formuojama
IS SVEIDRA SPAP
Ek_trans Žmogaus organų ir audinių transplantacijos “Žmogaus organų ir audinių transplantacijos stacionarinių paslaugų ataskaita” Kas mėnesį iki 10 d. Ataskaita formuojama
IS SVEIDRA SPAP
Ek_transpl Transplantacijos programos paslaugos “Transplantacijos programoje numatytų paslaugų, teikiamų ambulatorinėmis ir stacionaro sąlygomis ataskaita” Kas mėnesį iki 10 d. - Ataskaita formuojama
IS SVEIDRA
Ek_reab Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo (antirecidyvinio) paslaugos “Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugos ataskaita” Kas mėnesį iki 10 d. Ataskaita formuojama
IS SVEIDRA SPAP

Dantų protezavimo “Dantų protezavimo ataskaita” Kas mėnesį iki 5 d. - Ataskaita formuojama
IS EVISAtaskaitos Nr. Ataskaitos pavadinimas Periodiškumas Pateikimo TLK sąlygos Pastaba
3-DU “Darbuotojų skaičiaus ir darbo užmokesčio ataskaita” Kas mėnesį iki 18 d. Privaloma Atsisiųsti .xls
Atsisiųsti .xlsx  

“Finansinės veiklos ataskaita” Iki einamųjų metų
gegužės 1 d. (už I ketvirtį),
rugpjūčio 1 d. (už I pusmetį),
lapkričio 1 d. (už 9 mėn.),
vasario 20 d. (už metus).
Privačioms LNSSĮ - iki kitų metų vasario 20 d. (teikia tik už metus)
Privaloma Atsisiųsti .xls
Atsisiųsti .xlsx 

“Viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų atsiskaitymo su darbuotojais (darbo užmokesčio) stebėsenos ataskaita” Kas mėnesį iki 05 d. Privaloma Atsisiųsti

“Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių stebėsenos ataskaita” Kas mėnesį iki 15 d. Privaloma TLK atsiunčia
e-paštu

“Specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių stebėsenos ataskaita” Kas mėnesį iki 15 d. Privaloma TLK atsiunčia
e-paštu

“Informacija apie gydytojus, teikiančius pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, bei slaugytojus ir akušerius ” Kas mėnesį iki 05 d. Privaloma Atsisiųsti 

Atnaujinta: 2021.02.15

X
Nauja, vieninga ligonių kasų svetainė

Informuojame, kad pradėjo veikti nauja, vieninga ligonių kasų interneto svetainė ligoniukasa.lrv.lt. Nuo gegužės 1 d. įvedę TLK interneto svetainės adresą, į naująją būsite nukreipiami automatiškai.