Sąskaitų ir ataskaitų pateikimas

Informuojame, kad siekiant sumažinti administracinę naštą, nuo 2019 m. Kauno TLK sutartyje nustatytais terminais būtina pateikti tik tas ataskaitas, kurių negeneruoja „Sveidra“ ir (ar) EVIS Dantų protezavimo posistemis (šios ataskaitos skelbiamos VLK interneto svetainėje adresu http://www.vlk.lt/veikla/veiklos-sritys/sutarciu-sudarymas/).

 

Visų ASPĮ ataskaitų formas, sąskaitos pavyzdį bei informaciją apie brangiųjų tyrimų ir procedūrų vertes rasite pasirinkę reikalingą meniu punktą:

Ataskaitų formos

Informacija apie brangiųjų tyrimų ir procedūrų balo vertes

 

 

 

 

Atnaujinta: 2019.02.06