Apklausa

Ar žinote, kad nuo š. m. sausio 1 d. norintys nemokamai protezuoti dantis įrašomi į vieną bendrą eilę šalies mastu?Apklausos rezultatai
Taip 13.4% (47):
 
Ne 76.9% (269):
 
Man neaktualu 9.7% (34):
 

Jau balsavo: 350

Žalos atlyginimas

Kaip asmeniui atlyginti privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui padarytą žalą?

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) bei teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK), kaip institucijos vykdančios privalomąjį sveikatos draudimą, turi teisę išsiieškoti Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau - PSDF) biudžetui padarytą žalą iš asmenų, dėl kurių neteisėtos veikos nukentėjusiojo asmens gydymo išlaidos buvo apmokėtos PSDF biudžeto lėšomis. Taip pat turi teisę išsiieškoti žalą PSDF biudžetui iš asmenų, kuriems neteisėtai buvo suteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos Lietuvos Respublikoje.

Žalos PSDF biudžetui atlyginimą reglamentuoja Civilinio kodekso 6.280 str., Sveikatos draudimo įstatymo 30 str. 1 p., 31 str. 1 p., 15 str. 1 d. 8 p., VLK direktoriaus 2010-07-02 įsakymu Nr. 1K-136 patvirtintas Žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui atlyginimo tvarkos aprašas ir kt. teisės aktai.

Informuojame, kad asmuo bet kuriuo momentu iki vykdomojo dokumento išdavimo turi teisę atlyginti žalą geranoriškai, pervesdamas visą žalos sumą į Valstybinės ligonių kasos atsiskaitomąją sąskaitą LT217300010002484333, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000 (banko kvite būtina įrašyti „Žala PSDF biudžetui“ ir nurodyti skolininko vardą, pavardę ir žalos sumą) arba, iki vykdomojo dokumento pateikimo antstolių kontorai priverstiniam išieškojimui vykdyti, su VLK ar TLK sudaryti sutartį dėl žalos atlyginimo dalimis (Priedas nr. 1), užpildydamas nustatytos formos prašymą (Priedas nr. 2).

Sutartis sudaroma ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui, išskyrus atvejus, kai, žalos sumą paskirsčius penkeriems metams, mėnesinė įmoka viršija minimalaus mėnesinio atlyginimo dydį.

Sutartis sudaroma tik tais atvejais, kai žalos suma yra ne mažesnė kaip 150 eurų. Konkretus žalos atlyginimo  terminas nustatomas šalių susitarimu, atsižvelgiant į žalos dydį. Minimali mėnesinės įmokos suma negali būti mažesnė nei 20 eurų.

 

Sutartis nesudaroma, jei:

- asmuo, pageidaujantis sudaryti sutartį, anksčiau buvo sudaręs sutartį (ar dėl jo padarytos žalos sutartį buvo sudaręs kitas asmuo) su VLK ar TLK, bet jos neįvykdė;

- asmuo, teismo sprendimu įpareigotas atlyginti žalą per konkretų terminą, jos neatlygina;

- vykdomasis dokumentas yra pateiktas antstolių kontorai priverstiniam išieškojimui vykdyti.

 

Žalos PSDF biudžetui atlyginimo klausimais prašome kreiptis į Kauno teritorinės ligonių kasos specialistus:

Teisės sk. vedėja Evelina Daugėlė, tel. 8~37 20 68 23;

Teisės sk. vyr. specialistė-juriskonsultė Rūta Ostrauskienė, tel. 8~37 20 68 23;

Teisės sk. vyr. specialistė-juriskonsultė Birutė Brazauskienė, tel. 8~37 20 68 23;

 

 

1 priedas - Žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui atlyginimo sutarties forma.

2 priedas - Prašymo forma.

Atnaujinta: 2018.01.31

X
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO APKLAUSA

Siekdami pagerinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų kokybę, prašome atsakyti į vykdomos apklausos klausimus.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!