Kokiems asmenims teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos apmokamos iš valstybės biudžeto?

Valstybės biudžeto lėšomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka apmokama šių asmenų asmens sveikatos priežiūra:

  • Lietuvos Respublikos privalomosios pradinės karo tarnybos karių;
  • privalomosios karo tarnybos karių, paskelbus mobilizaciją pašauktų į karinius mokymus įgyti pagrindinio karinio parengtumo;
  • užsieniečių, pateikusių prašymą suteikti jiems prieglobstį Lietuvos Respublikoje;
  • užsieniečių, kuriems suteikta laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje;
  • teismo ar teisėsaugos institucijų sulaikytų asmenų, esančių kardomojo kalinimo vietose;
  • nuteistųjų laisvės atėmimu bei asmenų, padariusių visuomenei pavojingą veiką, kuriems teismo nutartimi taikomos priverčiamosios medicininio pobūdžio priemonės.

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetas disponuoja valstybės biudžeto lėšomis, skirtomis šių asmenų sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti, išskyrus, kai šios paslaugos teikiamos Teisingumo, Krašto apsaugos ar Vidaus reikalų ministerijų valdymo srities sveikatos priežiūros įstaigose, todėl duomenys apie šiuos asmenis taip pat kaupiami Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registre.

 

Atnaujinta: 2016.01.12