Privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimas

Privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimus privalo turėti privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje apdrausti asmenys, neturintys Lietuvoje suteikto asmens kodo.

Pažymėjimą reikia pateikti asmens sveikatos priežiūros įstaigai, kreipiantis dėl gydymo paslaugų suteikimo. Pagal pažymėjime esantį draudžiamojo privalomuoju sveikatos draudimo identifikavimo kodą (DIK) asmens duomenys surandami Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registre, siekiant nustatyti ar asmuo apdraustas privalomuoju...

Pažymėjimus išduoda teritorinės ligonių kasos.

Norint gauti pažymėjimą reikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka ir prašymą išduoti privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimą. Asmuo, pageidaujantis gauti pažymėjimą, taip pat turi pateikti savo nuotrauką (3x4). Jeigu dėl pažymėjimo išdavimo kreipiasi įgaliotas...

Pažymėjimas išduodamas iš karto, jeigu Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registre yra  duomenys, kad asmuo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir pateikiami visi reikalingi dokumentai. Dėl objektyvių priežasčių nesant galimybės išduoti pažymėjimo iš karto (reikia patikslinti asmens...

Pažymėjimai išduodami ir keičiami nemokamai. Keičiant seną pažymėjimą nauju, senasis turi būti grąžinamas teritorinei ligonių kasai.

Atnaujinta: 2016.09.28