Kuo skiriasi draudžiamasis privalomuoju sveikatos draudimu ir apdraustasis privalomuoju sveikatos draudimu?

Ne visi Lietuvoje gyvenantys asmenys turi teisę būti draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu. Visų pirma, norint būti draudžiamuoju, gyvenimas Lietuvoje turi būti teisėtas, t. y. ne Lietuvos Respublikos piliečiai privalo turėti teisės aktų nustatytą dokumentą, patvirtinantį teisę gyventi Lietuvoje. Visi Lietuvos gyventojai, taip pat ir Lietuvos piliečiai, privalo deklaruoti gyvenamąją vietą, išskyrus asmenis, kuriems šios prievolės nenustato Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas.

Jeigu asmuo atitinka aukščiau minėtas sąlygas, jis yra draudžiamas privalomuoju sveikatos draudimu. Visi draudžiamieji privalo mokėti arba už juos turi būti mokamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos. Nustatyta tvarka susimokėjus/sumokėjus nustatyto dydžio įmokas, draudžiamieji tampa apdraustaisiais privalomuoju sveikatos draudimu. Apdraustiems asmenims gydymo paslaugų išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų.

Neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims, nuolat gyvenantiems Lietuvoje, iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų kompensuojamos tik būtinosios medicinos pagalbos paslaugų išlaidos.

 

Atnaujinta: 2016.01.12