Kokie asmenys Lietuvoje apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu?

Lietuvos Respublikoje privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti:

 • Lietuvos Respublikos piliečiai nuolat gyvenantys Lietuvoje, mokantys arba už kuriuos mokamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos;
 • Nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys užsieniečiai, mokantys arba už kuriuos mokamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos;
 • Papildomą apsaugą Lietuvos Respublikoje gavę užsieniečiai, mokantys arba už kuriuos mokamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos;
 • Leidimą laikinai gyventi turintys ir teisėtai dirbantys Lietuvos Respublikoje užsieniečiai;
 • Leidimą laikinai gyventi turinčių ir teisėtai dirbančių Lietuvos Respublikoje užsieniečių nepilnamečiai šeimos nariai;
 • Leidimą laikinai gyventi turintys užsieniečiai, kurie dirbo Lietuvos Respublikoje ne trumpiau kaip 6 mėnesius ir yra įsiregistravę teritorinėse darbo biržose kaip bedarbiai;
 • Leidimą laikinai gyventi turinčių užsieniečių, kurie dirbo Lietuvos Respublikoje ne trumpiau kaip 6 mėnesius ir yra įsiregistravę teritorinėse darbo biržose kaip bedarbiai, nepilnamečiai šeimos nariai;
 • Nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, draudžiami valstybės lėšomis;
 • Papildomą apsaugą Lietuvoje gavę užsieniečiai, draudžiami valstybės lėšomis;
 • Nelydimi nepilnamečiai užsieniečiai;
 • Asmenys, kuriems, vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais, turi būti taikomas Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas.

 

Atnaujinta: 2017.01.31