Kokie asmenys gali būti draudžiami valstybės lėšomis?

Valstybės lėšomis gali būti draudžiami:

  • Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenantys Lietuvoje;
  • Europos Sąjungos šalių narių, Islandijos, Norvegijos, Lichtenšteino ir Šveicarijos gyventojai, persikėlę gyventi į Lietuvą, turintys Pažymą dėl Europos Sąjungos piliečio/piliečio šeimos nario teisės gyventi/nuolat gyventi Lietuvoje (pažyma) ir deklaravę gyvenamąją vietą. Šie asmenys pažymą turi pateikti teritorinei ligonių kasai. Pažymos pagrindu asmuo įregistruojamas Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registre;
  • Kitų valstybių piliečiai bei asmenys be pilietybės, turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvoje;
  • Užsieniečiai, kuriems suteikta papildoma apsauga Lietuvoje. Šie asmenys teritorinei ligonių kasai turi pateikti leidimą gyventi Lietuvoje. Leidimo gyventi Lietuvoje, išduoto vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 40 str. 1 d. 9 p. pagrindu, asmuo įregistruojamas Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registre.

 

Atnaujinta: 2016.01.12