Apklausa

Ar žinote, kad Europos sveikatos draudimo kortelę teritorinė ligonių kasa Lietuvos gyventojams gali atsiųsti registruotu laišku?Apklausos rezultatai
Taip 62.5% (20):
 
Ne 28.1% (9):
 
Man neaktualu 9.4% (3):
 

Jau balsavo: 32

Žinoti sveika

Kodėl sveikatos draudimas privalomas? (Kokiais principais grindžiamas sveikatos draudimas Lietuvoje?)

Lietuvos teisės aktuose įtvirtintas sveikatos draudimas grindžiamas visuotinumo ir solidarumo principais. Tai reiškia, kad visi nuolatiniai Lietuvos gyventojai, taip pat leidimus laikinai gyventi turintys ir teisėtai dirbantys Lietuvoje užsieniečiai bei užsieniečiai, kuriems suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje, privalo mokėti sveikatos draudimo įmokas, o susirgus ar įvykus nelaimingam atsitikimui turi teisę gauti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Visų Lietuvos gyventojų mokamos sveikatos draudimo įmokos, taip pat valstybės biudžeto lėšos prisideda prie privalomojo sveikatos draudimo lėšų kaupimo. Prie sveikatos sektoriaus finansavimo kiekvienas gyventojas prisideda pagal savo galimybes, didesnes pajamas gaunantys – didesnėmis įmokomis, mažesnes – mažesnėmis, tačiau tai jokiu būdu nesiejama su sveikatos priežiūros prieinamumu.

Taip sudaromos prielaidos apmokėti už apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas ir už nuolatiniams Lietuvos gyventojams teikiamą būtinąją medicinos pagalbą.

Jeigu valstybė per visuotinumo ir solidarumo principais pagrįstą privalomojo sveikatos draudimo sistemą nelaiduotų medicinos pagalbos ir paslaugų žmogui susirgus, tuomet ligos atveju žmogus turėtų už jam teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas mokėti pats, o tai būtų didelės išlaidos, pavyzdžiui už suteiktas stacionarinio gydymo paslaugas, brangiuosius tyrimus ir kt. Privačios draudimo kompanijos, kurios siekia pelno, įvertinusios draudėjo sveikatos būklę, nesudarytų draudimo sutarčių su sunkiomis ligomis (pvz. onkologija) sergančiais asmenimis ir visa mokėjimo už sveikatos priežiūros paslaugas našta tektų patiems asmenims ir jų artimiesiems. Nebūtų teikiama ir būtinoji medicinos pagalba, kurios teikimą vėlgi laiduoja valstybė ir ši pagalba teikiama visiems nuolatiniams Lietuvos gyventojams.

 

Atnaujinta: 2020.02.19

X
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO APKLAUSA

Siekdami pagerinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų kokybę, prašome atsakyti į vykdomos apklausos klausimus.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!