Apklausa

Ar žinote, kad teisę į nemokamas dantų protezavimo paslaugas turi pacientai, sergantys burnos, veido ir žandikaulių onkologinėmis ligomis?Apklausos rezultatai
Taip 10.8% (4):
 
Ne 78.4% (29):
 
Man neaktualu 10.8% (4):
 

Jau balsavo: 37

Privalomasis sveikatos draudimas (PSD)

Kas yra privalomasis sveikatos draudimas?

Privalomasis sveikatos draudimas, tai valstybės nustatyta asmens sveikatos priežiūros ir ekonominių priemonių sistema, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512) pagrindais ir sąlygomis garantuojanti privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamiems asmenims, įvykus draudiminiam įvykiui, sveikatos priežiūros paslaugų teikimą bei išlaidų už suteiktas paslaugas, vaistus ir medicinos pagalbos priemones kompensavimą.

Išlaidos už asmens sveikatos priežiūros paslaugas, vaistus ir medicinos pagalbos priemones kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, kuris sudaro privalomojo sveikatos draudimo finansų pagrindą. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetas yra savarankiškas ir neįtrauktas į valstybės bei savivaldybių biudžetus.


 

Lietuvos teisės aktuose įtvirtintas sveikatos draudimas grindžiamas visuotinumo ir solidarumo principais. Tai reiškia, kad visi nuolatiniai Lietuvos gyventojai, taip pat leidimus laikinai gyventi turintys ir teisėtai dirbantys Lietuvoje užsieniečiai bei užsieniečiai, kuriems suteikta papildoma apsauga...

Ne visi Lietuvoje gyvenantys asmenys turi teisę būti draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu. Visų pirma, norint būti draudžiamuoju, gyvenimas Lietuvoje turi būti teisėtas, t. y. ne Lietuvos Respublikos piliečiai privalo turėti teisės aktų nustatytą dokumentą,...

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas netaikomas asmenims, kurie nors ir atitinka draudžiamiesiems privalomuoju sveikatos draudimu šiame įstatyme nustatytas sąlygas, tačiau, vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais, taikoma kitos Europos ekonominės erdvės ar Šveicarijos Konfederacijos...

*Lietuvos Respublikoje privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti:* Lietuvos Respublikos piliečiai nuolat gyvenantys Lietuvoje, mokantys arba už kuriuos mokamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos; Nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys užsieniečiai, mokantys arba už kuriuos mokamos privalomojo sveikatos draudimo...

Valstybės lėšomis gali būti draudžiami: Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenantys Lietuvoje; Europos Sąjungos šalių narių, Islandijos, Norvegijos, Lichtenšteino ir Šveicarijos gyventojai, persikėlę gyventi į Lietuvą, turintys Pažymą dėl Europos Sąjungos piliečio/piliečio šeimos nario teisės gyventi/nuolat gyventi...

Valstybės lėšomis privalomuoju sveikatos draudimu apdraustų asmenų grupės nustatytos Sveikatos draudimo įstatyme. Didžioji dalis duomenų apie asmenis, kurie draudžiami valstybės lėšomis į Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registrą perduodami iš kitų registrų, tačiau šių duomenų perdavimas...

Valstybės biudžeto lėšomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka apmokama šių asmenų asmens sveikatos priežiūra: Lietuvos Respublikos privalomosios pradinės karo tarnybos karių; privalomosios karo tarnybos karių, paskelbus mobilizaciją pašauktų į karinius mokymus įgyti pagrindinio karinio...

Atnaujinta: 2016.01.12

X
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO APKLAUSA

Siekdami pagerinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų kokybę, prašome atsakyti į vykdomos apklausos klausimus.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!