Kaunietė pacientė džiaugiasi sėkminga operacija ir sutaupytais pinigais

Kauno teritorinė ligonių kasa (Kauno TLK) rado būdų, kaip padėti pacientei išspręsti problemą, kilusią dėl painių tarptautinių taisyklių, pagal kurias atsiskaitoma pacientams, kurie yra drausti už Lietuvos ribų. Šiandien moteris džiaugiasi ne tik gera sveikatos būkle ir sėkmingai Kauno klinikose atlikta operacija, bet papilnėjusiu šeimos biudžetu – į jį sugrįžo pinigai, kuriais buvo sumokėta už suteiktas gydymo paslaugas.

 

Savo lėšomis sumokėjo už gydymą

Kaunietei Tatjanai šių metų birželio mėn. 10 d. buvo paskirta operacija. Nuvykusi į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikas ji sužinojo, kad nėra apdrausta privalomuoju sveikatos draudimu (toliau - PSD). Tačiau operacija buvo skubi, todėl ponia Tatjana nesiaiškino susidariusios situacijos ir už suteiktas paslaugas susimokėjo 1525 Lt.

Praėjus kiek laiko po operacijos, moteris kreipėsi į Kauno TLK. Paaiškėjo, kad ji nemokėjo privalomojo sveikatos draudimo įmokų ir nebuvo apdrausta PSD, todėl už operaciją jai teko susimokėti pačiai.

Tą pačią dieną ponia Tatjana pateikė jos vyrui išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad nuo birželio 1 d. Italijos kompetentinga įstaiga įsipareigoja apmokėti vyrui ir jo šeimos nariams, taigi ir poniai Tatjanai, Lietuvoje suteiktas gydymo paslaugas.

Ponios Tatjanos vyras dirba Italijoje, Tirolio provincijoje tolimųjų reisų vairuotoju, tačiau kartu su šeima gyvena Lietuvoje. Vyras moka mokesčius Italijoje, šalyje, kurioje dirba, čia jis apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu.

Painios tarptautinės taisyklės

Pagal Europos Tarybos ir Parlamento Reglamentą, kuris nustato apdraustųjų socialinės apsaugos, tame tarpe ir sveikatos apsaugos, taisykles, jeigu apdraustasis dirba vienoje Europos Sąjungos šalyje, o gyvena kitoje, tai jis ir jo šeimos nariai turi teisę gauti nemokamas gydymo paslaugas gyvenamojoje šalyje.

Taigi, nuo birželio 1 d. ponia Tatjana turėjo teisę gauti nemokamas gydymo paslaugas Lietuvoje, kurių išlaidas Lietuvai nustatyta tvarka turi kompensuoti Italija. Bet dokumentą moteris pateikė, kai paslauga jau buvo suteikta ir ji už operaciją buvo susimokėjusi.

Vis dėlto pilietė, žinodama, kad nuo birželio 1 d. turi teisę į nemokamas paslaugas, ir tikėdamasi išlaidų kompensacijos, dar kartą kreipėsi į ligonių kasą ir prašė pateikti pažymą, patvirtinančią, kad už suteiktas paslaugas nebuvo apmokėta iš Lietuvos biudžeto. Pažymą ketino pateikti Italijos kompetentingai įstaigai ir prašyti, kad ji kompensuotų išlaidas.

Padėjo pacientei grąžinti sumokėtus pinigus

Kauno TLK specialistai, nagrinėjantys prašymą, suprato, kad susidarė paini situacija. Italijos kompetentinga įstaiga tikrai atsisakys kompensuoti išlaidas, nes Kauno TLK jau buvo patvirtinusi, kad nuo birželio 1 d. įsipareigoja teikti šiems asmenims nemokamas gydymo paslaugas. Problema iškilo todėl, kad pacientės sveikatos draudimą patvirtinantį dokumentą ligonių kasa gavo tik birželio 30 d., nes Europos Sąjungos šalių kompetentingos įstaigos informacija apie apdraustuosius keičiasi pašto siunta siunčiamais dokumentais, todėl dažniausiai ji gaunama vėliau nei įsigalioja dokumentas.

Todėl buvo nutarta kreiptis į Kauno klinikų administraciją ir prašyti apsvarstyti galimybę grąžinti poniai Tatjanai jos sumokėtus pinigus, o Kauno klinikoms už pacientei suteiktas paslaugas apmokėti iš PSDF lėšų. Kauno klinikų administracija sutiko padėti išspręsti šią problemą. Ponia Tatjana, padedant ligonių kasos specialistams, Kauno klinikoms parašė prašymą grąžinti sumokėtus pinigus už operaciją.

Moteriai jos sumokėti pinigai grąžinti, Kauno klinikoms už pacientei suteiktas paslaugas bus apmokėta iš PSDF, o ligonių kasos išlaidų kompensaciją nustatyta tvarka gaus iš Italijos kompetentingos įstaigos.

Padėjo darbuotojų geranoriškumas

Ko pamokanti ši istorija? Jeigu ponia Tatjana būtų pasirūpinusi savo sveikatos draudimu ir iki dokumento iš Italijos pateikimo būtų mokėjusi, kaip privalėjo, privalomojo sveikatos draudimo įmokas, operacijos metu būtų apdrausta privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje ir už suteiktas paslaugas nebūtų tekę mokėti.

Kauno TLK darbuotojai neprivalėjo ieškoti būdų Tatjanai susigrąžinti sumokėtus pinigus, nes kiekvieno žmogaus pareiga rūpintis savo sveikatos draudimu, o dokumentas, patvirtinantis pacientės teisę į paslaugas, kurių išlaidas kompensuoja Italijos įstaiga, pateiktas pavėluotai. Todėl džiugu, kad panaudodami sukauptą darbo patirtį, žinias, darbuotojai stengiasi padėti gyventojams, ne tik formaliai vykdo savo pareigas.

Dėkojame ir Kauno klinikų darbuotojams už geranoriškumą ir supratingumą, sprendžiant šį klausimą.

Gyventojai rūpimus klausimus galima pateikti el. pašto adresu info@vlk.lt arba ligonių kasų informacijos telefono numeriu 8 700 88888.

 

                                                            Kauno teritorinės ligonių kasos vyriausioji specialistė

                                                            ryšiams su visuomene Veronika Pečkienė

Atnaujinta: 2014.12.04