Kauno TLK specialistė pristatė sveikatos draudimo aktualijas

Publikavimo data:2019.04.10

Žymės:

 

Kauno teritorinės ligonių kasos (Kauno TLK) atstovai susitiko su „Sodros“ Kauno skyriaus specialistais aptarti, kaip kartu spręsti žmonių problemas dėl sveikatos draudimo įmokų mokėjimo ir draudimo patvirtinimo.

 

Kauno TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Rasa Valinskaitė - Barščevičienė kolegoms iš „Sodros“ skaitė pranešimą „Privalomojo sveikatos draudimo aktualijos“, kuriame apžvelgė pagrindinius privalomojo sveikatos draudimo (PSD) principus, pateikė informaciją, kokie asmenys draudžiami PSD, kokiais atvejais draudžiami užsieniečiai ir jų šeimos nariai.

 

Pasirūpinti draudimu – būtina visiems šalies gyventojams

 „Svarbu žinoti, jog tik laiku mokantys nustatyto dydžio PSD įmokas asmenys yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu. Praleidęs įmokų mokėjimo terminus žmogus apdraustuoju taps tik sumokėjęs visas PSD skolas ir einamojo mėnesio sveikatos draudimo įmoką. Jo PSD įsigalios nuo įmokų sumokėjimo datos. Kiekvienas asmuo pats atsakingas už savo PSD ir turi tuo rūpintis, kad esant reikalui gautų ambulatorines, stacionarines, reabilitacijos ir kitas gydymo paslaugas“, – pabrėžė R. Valinskaitė - Barščevičienė.

Pranešėja priminė, kad neapdraustiems PSD gali tekti susimokėti už gydymą iš savo kišenės, nes nemokamai Lietuvos nuolatiniams gyventojams teikiama tik būtinoji medicininė pagalba.

Tuo tarpu apdraustieji Lietuvos gyventojai, mokantys draudimo įmokas, turi teisę gauti visas Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis apmokamas sveikatos priežiūros paslaugas, kompensuojamuosius vaistus, medicinos pagalbos ir ortopedijos technikos priemones, galūnių, sąnarių, organų protezavimo paslaugas ir kt.

 

Draudžiami užsieniečiai nuolat gyvenantys Lietuvoje

Nemaža dalis pranešimo buvo skirta užsieniečių draudimo ypatumams Lietuvoje.

Nuolat gyvenantys Lietuvoje užsieniečiai PSD atžvilgiu turi tokias pat teises ir pareigas, kaip ir Lietuvos piliečiai, nuolat gyvenantys Lietuvoje.

Turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvoje užsieniečiai turi teisę būti apdrausti PSD ir gauti visas reikalingas gydymo paslaugas.

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja pažymėjo, kad leidimą laikinai gyventi Lietuvoje turintys užsieniečiai PSD draudžiami tik tuomet, kai jie dirba LR arba dirbę ne trumpiau kaip 6 mėnesius ir kaip bedarbiai yra registruoti Užimtumo tarnyboje. O nepilnamečiai šeimos nariai draudžiami tais pačiais laikotarpiais kaip ir jų tėvai.

Su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (VSDFV) Kauno skyriaus specialistais buvo aptartos ir Europos Sąjungos valstybių narių piliečių teisės ir pareigos, susijusios su PSD.

 

Glaudus bendradarbiavimas – kliento labui

Pranešėja su „Sodros“ Kauno skyriaus vadovais ir specialistais diskutavo, kaip padėti žmonėms spręsti problemas, kylančiais dėl PSD įmokų mokėjimo. Svarbu siekti, kad žmogus jam rūpimą reikalingą atsakymą gautų toje institucijoje, į kurią kreipėsi, ir nereikėtų siųsti aiškintis problemų į kitą instituciją.

Susirinkusiems buvo pristatyti ir išdalinti VLK keturių rūšių lankstinukai „Apie privalomąjį sveikatos draudimą“, „Apie Europos sveikatos draudimo kortelę“, „Apie dantų protezavimą“, „Apie ligų prevencines  programas“ .

Kauno TLK ir „Sodros“ Kauno skyriaus darbuotojų susitikime dalyvavo apie 60 VSDFV specialistų. Akivaizdu, kad geriausi sprendimai randami kolegialaus bendradarbiavimo kelyje.

 


Veronika Pečkienė
Kauno teritorinės ligonių kasos
vyriausioji specialistė ryšiams su visuomene

 

Sodra

Kauno teritorinės ligonių kasos Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Rasa Valinskaitė – Barščevičienė skaito pranešimą apie privalomojo sveikatos draudimo aktualijas

 

Sodra

„Sodros“ Kauno skyriaus specialistai susitikimo metu

 

SodraDiskusijos tęsiasi

 

Kauno TLK nuotraukos

 

 

Atnaujinta: 2019.04.10

X
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO APKLAUSA

Siekdami pagerinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų kokybę, prašome atsakyti į vykdomos apklausos klausimus.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!