Dėl sergančiųjų išsėtine skleroze gydymo

Publikavimo data:2009.12.18

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau − VLK) išnagrinėjo VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų 2009 m. spalio 1d. raštą Nr. SK-2867 dėl išsėtinės sklerozės gydymo tęstinumo beta interferonais ir glatiramero acetatu užtikrinimo stacionarinio gydymo ir stacionarinės reabilitacijos metu.

 

Norime informuoti, kad pacientams sergantiems išsėtine skleroze skiriant kompensuojamuosius vaistus (beta interferoną ir glatiramero acetatą) ambulatoriniam gydymui būtina vadovautis Išsėtinės sklerozės gydymo ligą modifikuojančiais vaistais, kompensuojamais iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, skyrimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. rugpjūčio mėn. 1 d. įsakymu Nr. V-729 (Žin., 2008, Nr. 91-3658), nustatyta vaistų skyrimo tvarka.

 

Pacientams sergantiems išsėtine skleroze skiriant vaistus beta interferoną ir glatiramero acetatą gydymui stacionare arba stacionarinės reabilitacijos metu būtina vadovautis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 10 straipsnio 5 dalies nuostata, kad vaistų, naudojamų hospitalizuotiems stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose apdraustiesiems gydyti, išlaidos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau − PSDF) biudžeto. Todėl stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau − ASPĮ) gydomi pacientai visus jų gydymui reikalingus vaistus turi gauti nemokamai, jei tokia ASPĮ yra sudariusi sutartį su teritorine ligonių kasa dėl įstaigoje teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo iš PSDF biudžeto. Pažymėtina, kad stacionarinės ASPĮ pacientams teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos turi atitikti sutartyje su teritorine ligonių kasa numatytas asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygas. Jei ASPĮ įsipareigojo teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas visiems pacientams, įskaitant sergančiuosius išsėtine skleroze, tokių paslaugų teikimui reikalingi vaistai turi būti skiriami šiems pacientams nemokamai, išskyrus atvejus, kai pacientas savo iniciatyva gydančiojo gydytojo rekomendavimu pasirenka brangesnius vaistus ar medicinos pagalbos priemones, negu yra taikomi pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintas gydymo metodikas.

Siekdami, kad sveikatos sistema, jos paslaugos būtų vienodai prieinamos visiems apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu, kad sistema būtų veiksminga, efektyviai finansuojama bei valdoma net ir sunkmečiu, tikimės Jūsų supratimo ir bendradarbiavimo, prašome taupiai ir efektyviai naudoti PSDF biudžeto lėšas. Pacientams gydomiems stacionarinėse ASPĮ visą reikalingą gydymą būtina teikti sutartyje su teritorine ligonių kasa numatytomis sąlygomis. ASPĮ dirbantys gydytojai skirdami pacientams stacionarinės reabilitacijos paslaugas pirma turi įvertinti ir, esant galimybei, teikti prioritetą ambulatorinės reabilitacijos paslaugoms. Teritorinės ligonių kasos, laikydamosi sutartyje su ASPĮ prisiimtų įsipareigojimų, turi apmokėti už pacientams suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas bei atsižvelgdamos į PSDF biudžete numatytas lėšas koordinuoti stacionarinės ir ambulatorinės reabilitacijos skyrimą.

Atnaujinta: 2011.12.28

X
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO APKLAUSA

Siekdami pagerinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų kokybę, prašome atsakyti į vykdomos apklausos klausimus.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!