Dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigų gerų darbo rezultatų

Publikavimo data:2008.08.05

Informuojame apie Kauno TLK veiklos zonos pirminių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų gerus darbo rezultatus, apskaičiuotus vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V-48 “Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 “Dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo” pakeitimo” (Žin., 2008, Nr.12-405).

 

Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros geri darbo rezultatai

 

ASPĮ surinkta
balų suma
Metinė gerų rezultatų
priemoka 1-am
gyventojui, Lt
Kauno apskrities ASPĮ Marijampolės
apskrities ASPĮ
Kauno TLK
veiklos zonos ASPĮ
skaičius procentas skaičius procentas skaičius procentas
16 16.88 0 0.0 0 0.0 0 0.0
15 15.83 0 0.0 1 2.4 1 0.8
14 14.77 3 3.3 1 2.4 4 3.1
13 13.72 3 3.3 3 7.3 6 4.6
12 12.66 14 15.6 2 4.9 16 12.2
11 11.61 4 4.4 9 22.0 13 9.9
10 10.55 20 22.2 8 19.5 28 21.4
9 9.50 10 11.1 4 9.8 14 10.7
8 8.44 11 12.2 4 9.8 15 11.5
7 7.39 8 8.9 4 9.8 12 9.2
6 6.33 6 6.7 4 9.8 10 7.6
5 5.28 4 4.4 0 0.0 4 3.1
4 4.22 4 4.4 0 0.0 4 3.1
3 3.17 3 3.3 0 0.0 3 2.3
2 2.11 0 0.0 0 0.0 0 0.0
1 1.06 0 0.0 0 0.0 0 0.0
0 0.00 0 0.0 1 2.4 1 0.8
90 100 41 100 131 100

Atnaujinta: 2011.12.28

X
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO APKLAUSA

Siekdami pagerinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų kokybę, prašome atsakyti į vykdomos apklausos klausimus.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!