„Brexit“: ką reikia žinoti apie privalomąjį sveikatos draudimą?

Publikavimo data:2019.03.27

Žymės:

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) informuoja, kad, patvirtinus susitarimą dėl išstojimo iš ES, sveikatos paslaugų kompensavimo pokyčių nebus. Pereinamuoju laikotarpiu JK taikys socialinės apsaugos sistemas koordinuojančių reglamentų nuostatas – tai galioja ir dabar.

Pagal šias nuostatas Lietuvos piliečiai JK ir JK piliečiai Lietuvoje turės teisę į būtinąją pagalbą. Ši pagalba (kaip ir iki šiol) galės būti suteikta Europos sveikatos draudimo kortelę (ESDK) turintiems žmonėms. Taip pat į JK persikėlę gyventi Lietuvos apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu, pavyzdžiui, pensininkai, turės teisę į sveikatos priežiūrą tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir JK piliečiai. Tuo tarpu į Lietuvą persikėlę gyventi JK apdraustieji turės teisę į kompensuojamą sveikatos priežiūrą Lietuvoje.

Kur kas blogesnė padėtis bus, jeigu JK išstos iš ES nepatvirtinus susitarimo dėl išstojimo. Tokiu atveju JK taps trečiąja valstybe (kaip Rusija ar Jungtinės Amerikos Valstijos) ir neteks ES šalims taikomų sveikatos sistemos teikiamų garantijų į būtinąją medicinos pagalbą bei tarpvalstybinę sveikatos priežiūrą.

 

Ką žinoti JK gyvenantiems lietuviams?

JK pasitraukus iš ES ir nepasirašius sutarties dėl išstojimo, ten gyvenantys Lietuvos apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu negalėtų gauti sveikatos priežiūros paslaugų, kompensuojamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis. Tokie žmonės turėtų įgyti teisę gauti sveikatos priežiūros paslaugas pagal JK teisės aktus arba draustis privačiu sveikatos draudimu.

Tuomet JK dirbantys ir socialinio draudimo įmokas ten mokantys lietuviai po „Brexit" išsaugos savo garantijas į sveikatos paslaugas, tačiau nebegalės naudotis JK kompetentingos įstaigos išduota ESDK. Tad, atvykdami į Lietuvą, jie turės pasirūpinti privačiu sveikatos draudimu.

 

Ką žinoti JK studijuojantiems studentams iš Lietuvos?

JK nepasirašius jokios sutarties, jos aukštosiose mokyklose studijuojantys lietuviai bus laikomi apdraustaisiais privalomuoju sveikatos draudimu tik Lietuvoje, ES ir EEE šalyse. Tokia sąlyga galios iki 2023 metų rugpjūčio 31 d. Vėliau valstybės lėšomis jie draudžiami nebebus. Privalomasis sveikatos draudimas valstybės lėšomis nebegalios, todėl studentai, išvykę studijuoti į JK, sveikatos draudimu toje valstybėje privalės pasirūpinti patys – tai yra draustis privačiu sveikatos draudimu JK. Taip pat privalomuoju sveikatos draudimu nebus apdrausti ir studentai, įstoję į JK aukštąsias mokyklas 2019 metais po „Brexit".

 

Kas bus, jei „Brexit“ dieną gydysitės JK ligoninėje?

Jeigu JK išstojimo dieną – spalio 31-ąją – Lietuvos apdraustasis privalomuoju sveikatos draudimu gaus būtinosios pagalbos paslaugas JK ligoninėje, jos bus kompensuotos iki paciento išrašymo iš ligoninės dienos. Už paciento gydymą JK ligoninėje sumokės VLK.

 

Ką žinoti iš JK planuojantiems grįžti į Lietuvą?

Iš JK į Lietuvą gyventi grįžę Lietuvos piliečiai turės deklaruoti gyvenamąją vietą, vėl tapti nuolatiniais Lietuvos Respublikos gyventojais ir dalyvauti privalomojo sveikatos draudimo sistemoje. Tai reiškia, kad jie privalės mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas arba, jei priklausys įstatymu nustatytai socialiai pažeidžiamų asmenų grupei, jie bus draudžiami valstybės lėšomis.

 

Ką žinoti Lietuvoje gyvenantiems JK piliečiams?

JK nepasirašius susitarimo dėl išstojimo iš ES, Lietuvoje gyvenantys ar viešintys JK piliečiai negalėtų gauti sveikatos priežiūros paslaugų, kompensuojamų PSDF lėšomis. Pasisvečiuoti ar studijuoti į Lietuvą atvykę JK piliečiai turėtų pasirūpinti privačiu sveikatos draudimu.

Be to, Lietuvos aukštosiose mokyklose studijuojantys JK piliečiai po spalio 31-osios prarastų galimybę gauti būtinąją medicinos pagalbą su ESDK – jie privalėtų pasirūpinti privačiu sveikatos draudimu.

Britams, kurie gyvena Lietuvoje su ES piliečių pažymomis ir jau yra įgiję teisę į Lietuvos privalomąjį sveikatos draudimą, bus sudarytos galimybės toliau dalyvauti privalomojo sveikatos draudimo sistemoje. Siekiama, kad jie neliktų be socialinės apsaugos. Tai reiškia, kad jei britas dirba ir socialinio draudimo įmokas moka Lietuvoje, jo teisė į sveikatos priežiūrą nesikeis. Jis ir toliau bus apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje ir naudosis visomis jo teikiamomis garantijomis.

 

 

 

Rūpimus klausimus ligonių kasoms galima pateikti info@vlk.lt arba (8 5) 232 2222, skambinant iš užsienio: +370 5 232 2222.

 


Atnaujinta: 2019.04.11