Nuolaidos paciento priemokai už kompensuojamąjį vaistinį preparatą ir kompensuojamąją medicinos pagalbos priemonę apskaičiavimo ir taikymo tvarka

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras

Įsakymas

Dėl nuolaidos paciento priemokai už kompensuojamąjį vaistinį preparatą ir
kompensuojamąją medicinos pagalbos priemonę apskaičiavimo ir taikymo tvarkos
aprašo patvirtinimo

2010 m. rugpjūčio 13 d. Nr. V-724

Vilnius

Atsisiųsti visą įsakymą

 

Nuolaidų prašymų formos(vaistams):

Prašymas dėl nuolaidos vaistams

Priedas dėl nuolaidos vaistams

 

Nuolaidų prašymų formos(medicinos pagalbos priemonėms):

Prašymas dėl nuolaidos MPP

Priedas dėl nuolaidos MPP

 

 

 

 

 

Atnaujinta: 2012.01.02