Klausiate - Atsakome

Išsamiau šiais ar kitais jums rūpimais klausimais prašome kreiptis vienu telefono numeriu 8~5 232 2222 arba info@vlk.lt

 • 2016-06-07

  Esu Lietuvos pilietis, tačiau dirbu Latvijoje, įregistruotoje įmonėje. Visi mokesčiai mokami Latvijoje. Ar galioja mano sveikatos draudimas Lietuvoje su E-106 formos pažyma? Jei taip, kur turėčiau kreiptis?

  Teritorinėje ligonių kasoje užregistravus pateiktą E 106 formos pažymą, jūs įgyjate teisę gauti visas asmens ir sveikatos priežiūros paslaugas, kurių išlaidos kompensuojamos iš PSDF biudžeto lėšų, kaip ir Lietuvos apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu.

 • 2016-06-07

  Norėčiau sužinoti, ar registruotiems darbo biržoje bedarbiams yra kompensuojami tyrimai, gydymas vaistais ir kt.? Kokius dokumentus reikalinga pateikti gydymo įstaigai registracijos metu, kad būtų kompensuojamos gydymo paslaugos ir vaistai?

  Teritorinėse darbo biržose (TDB) užsiregistravę bedarbiai ir asmenys, dalyvaujantys TDB organizuojamose profesinio mokymo priemonėse, jeigu su jais nesudaromos sutartys, yra draudžiami valstybės lėšomis. Apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu, asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos nemokamai.

  Duomenys apie darbo biržoje registruotus bedarbius ligonių kasai patiekiami automatiniu būdu. Gydymo įstaigai reikia pateikti tik savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 • 2016-06-07

  Diagnozuota stuburo išvarža. Specialistai patarė masažus, bet poliklinikoje gydanti gydytoja teigia, kad jie yra mokami. Kaip yra iš tikrųjų?

  Apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu, asmens sveikatos priežiūros paslaugos yra teikiamos nemokamai. Mokamos paslaugos nustatytos Sveikatos apsaugos ministro 1999-07-30 įsakymu Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos”.

  Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo paskirtas fizioterapijos, kineziterapijos, masažo ar kitas nemedikamentinio gydymo procedūras (priklausomai nuo susirgimo) pacientas turi gauti nemokamai ir gauti tokį vienos rūšies procedūrų kursą (skaičių), koks yra numatytas tam tikrų ligų gydymo metodikose.

  Pacientas moka tik už jo iniciatyva pasirinktas papildomas procedūras, kurios nėra susijusios su pagrindinės ligos (diagnozuotos) gydymu, o priklauso kitam lydinčiam susirgimui (ligai). Jos gali būti teikiamos tik leidus tuo metu ligonį gydančiam gydytojui.

 • 2016-06-07

  Turiu Europos sveikatos draudimo kortelę ir galvoju vykti slidinėti į Slovakiją. Jei slidinėjimo metu įvyktų trauma, ar man būtų suteikta medicininė pagalba nemokamai ir kompensuotos išlaidos, susijusios su nugabenimu nuo kalno iki gydymo įstaigos?

  Asmeniui, apdraustam privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvos Respublikoje, laikinai viešint kitoje Europos Sąjungos šalyje, Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine bei Šveicarijoje, būtinoji medicinos pagalba teikiama ir apmokama taip, kaip nustato tos šalies teisės aktai. Trumpą informaciją apie būtinosios medicinos pagalbos teikimo ypatumus ankščiau minėtuose šalyse galite rasti internete adresu www.ktlk.lt , nuorodos – “Privalomojo sveikatos draudimo garantijos ES”, “Europos sveikatos draudimo kortelė”.

  Slovakijoje medicinos transporto pagalba kalnuose mokama ir šios išlaidos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto nekompensuojamos.

 • 2016-06-07

  Esu studentas, metus laiko studijuojantis Italijoje. Turiu Europos sveikatos draudimo kortelę. Kelis kartus naudojausi Italijoje gydymo paslaugomis: suteikta gydytojo konsultaciją (20 Eur.), atliktas echoskopijos tyrimas (35 Eur.), kraujo tyrimai (20Eur.). Turiu visus apmokėjimo čekius. Ar man bus kompensuota bent dalis šių išlaidų?

  Lietuvos Respublikoje privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiesiems asmenims Europos Sąjungos (toliau-ES) šalyse nemokamai teikiama tik būtinoji medicinos pagalba. Jeigu asmuo už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas susimokėjo pats, jis turi teisę kreiptis dėl išlaidų kompensavimo į teritorinę ligonių kasą pagal gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, pateikti finansinius dokumentus, patvirtinančius asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimą, išrašą iš medicininių dokumentų ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei jo kopiją. Aukščiau išvardintus dokumentus ligonių kasa išsiunčia į ES šalies, kurioje buvo suteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kompetentingai įstaigai suderinimui. Jeigu ligonių kasa gauna atsakymą, kad asmeniui buvo suteikta būtinoji medicininė pagalba, asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidos asmeniui yra kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų. Išlaidos kompensuojamos vadovaujantis ES šalies, kurioje buvo suteiktos paslaugos, teisės aktais, todėl kompensuojamas sumas nurodo tos šalies kompetentinga įstaiga.

 • 2016-06-07

  Pagal mainų programą išvykau į Aziją. Ar sveikatos draudimas man apmokės skiepus, ar už šią paslaugą reikės susimokėti pačiam?

  Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 21 straipsnyje, nustatančiame Privalomojo sveikatos draudimo biudžeto išlaidas, profilaktinio skiepijimo išlaidų kompensacija iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto nenumatyta. Asmenys, apdrausti ir neapdrausti Privalomuoju sveikatos draudimu, už profilaktinį skiepijimą turi susimokėti patys šią paslaugą teikiančiai asmens sveikatos priežiūros įstaigai.

 • 2016-06-07

  Jau kurį laiką gyvenu Ispanijoje. Prireikė medikų paslaugos, norint jas gauti nemokamai, reikalingas sertifikatas, patvirtinantis, kad esu apdrausta sveikatos draudimu. Europos sveikatos draudimo kortelės išsiėmusi neturiu. Ar galėtumėte išduoti sertifikatą per Lietuvoje įgaliotąjį asmenį?

  Lietuvos Respublikoje privalomuoju sveikatos draudimu draudžiami tik nuolat Lietuvoje gyvenantys asmenys. Europos sveikatos draudimo kortelė išduodama asmenims, apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvos Respublikoje. Jeigu Jūs gyvenate Ispanijoje dėl sveikatos draudimo turite kreiptis į Ispanijos kompetentingą instituciją.

 • 2016-06-07

  Norėjau paklausti dėl privalomojo sveikatos draudimo. Vasario mėnesio viduryje man sueis 18 metų, aš vis dar mokausi mokykloje. Ar sukakus 18 metų turėčiau atvykti į ligonių kasą pratęsti draudimą ir kokius dokumentus reikalinga turėti su savimi?

  Moksleiviams, kuriems sukanka 18 metų, atvykti į teritorinę ligonių kasą nereikia. Duomenys į ligonių kasų informacinę sistemą apie aštuoniolikmečius moksleivius gaunami iš moksleivių registro.

 • 2016-06-07

  Kuriose šalyse galioja ESDK?

  Europos sveikatos draudimo kortelė galioja Europos Sąjungos (ES) šalyse,  Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine bei Šveicarijoje. Šiose šalyse pateikus Europos sveikatos draudimo kortelę būtinoji medicinos pagalba teikiama nemokamai tik Lietuvoje privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems asmenims.

  Verta žinoti, kad Europos sveikatos draudimo kortelė negarantuoja medicinos paslaugų išlaidų apmokėjimo, jei asmuo kreipiasi į gydymo įstaigą, nepriklausančią valstybinei sveikatos sistemai. Ši kortelė neužtikrina paciento priemokų (mokesčių) ir transportavimo išlaidų.

 • 2016-06-07

  Kokius asmenis privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) draudžia valstybė?

  Už socialiai pažeidžiamus visuomenės narius PSD įmokos mokamos iš valstybės biudžeto. Tokie asmenys yra laikomi apdraustaisiais PSD valstybės lėšomis. Sveikatos draudimo įstatymas išskiria 19 kategorijų asmenų, kuriuos sveikatos draudimu draudžia valstybė. Tai jokios ekonominės veiklos nevykdantys pensininkai ir darbo biržoje registruoti bedarbiai. Valstybės lėšomis taip pat draudžiami nedirbantys darbingo amžiaus asmenys, turintys būtinąjį stažą senatvės pensijai gauti, taip pat valstybės remiami asmenys, gaunantys socialinę pašalpą. Apdraustomis valstybės lėšomis laikomos nėštumo atostogose esančios moterys. Be to, valstybė sveikatos draudimu apdraudžia vaikus iki 18 metų ir vieną iš tėvų, globėją, rūpintoją, auginantį/globojantį  vaiką iki 8 metų arba du ir daugiau nepilnamečių vaikų. Valstybės lėšomis draudžiami ir bendrojo lavinimo, profesinių, aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų dieninių skyrių moksleiviai bei studentai. Yra ir kitos asmenų grupės, apdraustos sveikatos draudimu valstybės lėšomis.

Atnaujinta: 2018.12.03

X
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO APKLAUSA

Siekdami pagerinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų kokybę, prašome atsakyti į vykdomos apklausos klausimus.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!