Apklausa

Ar žinojote, kad pasinaudojus Europos sveikatos draudimo kortele nesant apdraustam (-ai) privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje, turėsite atlyginti medicinos paslaugų gavimo kitoje ES šalyje išlaidas?Apklausos rezultatai
Taip 64.4% (47):
 
Ne 27.4% (20):
 
Man neaktualu 8.2% (6):
 

Jau balsavo: 73

Žinoti sveika

Tarpvalstybinė sveikatos priežiūra

Elektroninės dokumentų versijos ir nuorodos:

Prašymas kompensuoti tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidas (*.pdf formatas)

 

Kokia tai paslauga – tarpvalstybinė sveikatos priežiūra?

Nuo 2013 m. spalio 25 d. į Lietuvos nacionalinę teisę perkėlus Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų nuostatas, pacientai įgijo teisę gydytis ne tik Lietuvos, bet ir kitų ES šalių, taip pat Islandijos, Norvegijos ir Lichtenšteino gydymo įstaigose. Už paslaugas, suteiktas kitose šalyse, pacientai turi sumokėti savo lėšomis ir grįžę į Lietuvą kreiptis į teritorinę ligonių kasą dėl išlaidų kompensavimo.

 

Ar visos išlaidos kompensuojamos?

Išlaidos kompensuojamos pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas sveikatos priežiūros paslaugų, kompensuojamųjų vaistų, medicinos pagalbos priemonių ir medicinos prietaisų bazines kainas, neviršijant faktinių apdraustojo išlaidų. Tai reiškia, kad pacientui bus kompensuojama tokia suma, kokia kitoje šalyje suteiktos paslaugos bazinė kaina yra Lietuvoje. Sumokėtos ir kompensuotos sumos gali ženkliai skirtis, nes kitose ES šalyse asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainos yra gerokai didesnės nei Lietuvoje.

Taip pat nekompensuojamos:

  • kelionės, apgyvendinimo, maitinimo, transportavimo, vertimo išlaidos ir pan.;
  • paciento priemokos ir mokesčiai, kuriuos jis sumoka paslaugos teikėjui;
  • išlaidos gydymo paslaugoms, kurios neįrašytos į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintus gydymo paslaugų, kurių išlaidos kompensuojamos iš PSDF biudžeto, sąrašus arba iš esmės neatitinkančioms į minėtus sąrašus įrašytų paslaugų turinio;
  • išlaidos vaistams, medicinos pagalbos priemonėms ir medicinos prietaisams, jeigu  jie neįrašyti į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintus kompensuojamųjų vaistų, medicinos pagalbos priemonių ir medicinos prietaisų sąrašus.

 

Ką reikia žinoti vykstant gydytis į kitas ES šalis?

Visų pirma pacientas turi žinoti, kad išlaidos tarpvalstybinei sveikatos priežiūrai kompensuojamos, jei asmens sveikatos priežiūros paslaugos (išskyrus pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas) gydymo  valstybėje teikiamos pagal Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros įstaigos, sudariusios sutartį su teritorine ligonių kasa, gydytojo siuntimą.

Dar viena svarbi sąlyga – asmuo turi būti draustas privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje.

 

Kokius dokumentus reikia pateikti norint gauti išlaidų kompensaciją?

Kreipdamasis dėl išlaidų kompensavimo asmuo turi pateikti:

  • nustatytos formos prašymą;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba patvirtintą jo kopiją, jei prašymas pateikiamas paštu arba per kurjerį;
  • medicinos dokumentus arba jų kopijas – LR asmens sveikatos priežiūros įstaigos, sudariusios sutartį su TLK, gydytojo išduotą siuntimą arba jo kopiją, jeigu suteiktos ambulatorinės specializuotos arba stacionarinės paslaugos; jeigu prašoma kompensuoti vaistų, medicinos pagalbos priemonių, medicinos prietaisų įsigijimo išlaidas, jų skyrimą ir gavimą patvirtinančių dokumentų ir receptų kopijas; jeigu kompensuojamieji vaistai, medicinos pagalbos priemonės, medicinos prietaisai išrašyti Lietuvoje, 3 formos receptų (išimties atvejams), pagal kuriuos buvo išduoti vaistai, medicinos pagalbos priemonės ar medicinos prietaisai kitoje ES šalyje, kopijas;
  • finansinių dokumentų originalus – sąskaitas faktūras bei jų apmokėjimą patvirtinančius dokumentus (tai gali būti kasos pajamų orderis ar jį atitinkantis dokumentas, kasos aparato čekis, taip pat įrašas su parašu ir antspaudu sąskaitoje faktūroje, patvirtinantis, kad sąskaita apmokėta).

 

Per kiek laiko po paslaugos suteikimo kitoje valstybėje galima kreiptis dėl išlaidų kompensavimo?

Dėl išlaidų kompensavimo apdraustasis arba jo atstovas gali kreiptis ne vėliau kaip per vienerius metus nuo asmens sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo ir/ar vaistų, ir/ar medicinos pagalbos priemonių, ir/ar medicinos prietaisų išdavimo gydymo valstybėje.

 

Kas priima sprendimą dėl išlaidų kompensavimo?

Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų, dantų protezavimo paslaugų išlaidų, vaistų, medicinos pagalbos priemonių išlaidų kompensavimo sprendimą priima teritorinės ligonių kasos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, dėl išlaidų ortopedijos techninėms priemonėms ir sąnarių endoprotezamas įsigyti – Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.

 

Ar tai reiškia, kad dėl išlaidų ortopedijos techninėms priemonėms ir sąnarių endoprotezamas įsigyti kompensavimo reikia kreiptis į Valstybinę ligonių kasą?

Visi prašymai kompensuoti tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidas priimami teritorinėse ligonių kasose. Prašymai, priskirti Valstybinės ligonių kasos kompetencijai, kartu su kitais privalomais dokumentais, persiunčiami svarstyti Valstybinės ligonių kasos tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo komisijai.

 

Per kiek laiko galima tikėtis gauti išlaidų kompensaciją?

Teritorinės ligonių kasos atsakingas darbuotojas turi 7 darbo dienų terminą, per kurį jis privalo pareikalauti trūkstamų dokumentų (jeigu pateikti ne visi  reikalingi dokumentai arba asmuo nedraustas privalomuoju sveikatos draudimu, tačiau teigia priešingai – draudimą patvirtinančius dokumentus).

Prašymas kartu su tinkamais dokumentais perduodamas komisijai, kuri privalo jį apsvarstyti per 30 darbo dienų.

TLK ne vėliau kaip per 30 dienų nuo komisijos sprendimo kompensuoti išlaidas  priėmimo dienos (išskyrus dantų protezavimo išlaidas) turi pervesti kompensuojamąją sumą į apdraustojo arba jo atstovo nurodytą sąskaitą banke.

Kompensuojamoji suma dantų protezavimo paslaugų išlaidoms apmokėti apdraustajam pervedama jam įgijus teisę gauti išlaidų kompensaciją, kaip numatyta Dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos apraše.

 

Kur galima daugiau rasti informacijos apie tarpvalstybinę sveikatos priežiūrą?

Daugiau informacijos apie tarpvalstybinę sveikatos priežiūrą galite rasti Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros nacionalinio kontaktinio centro interneto svetainėje adresu www.lncp.lt

 

Kur kreiptis kilus neaiškumams dėl tarpvalstybinės sveikatos priežiūros?

Kauno teritorinėje ligonių kasoje šiuo klausimu konsultuoja Gyventojų aptarnavimo skyriaus darbuotojos: Irena Adomavičienė, tel. (8 ~ 37) 20 06 02, el. paštas irena.adomaviciene@vlk.lt ir Rasa Valinskaitė-Barščevičienė, tel. (8 ~ 37) 32 20 05, el. paštas rasa.valinskaite@vlk.lt.

Daugiau kontaktų Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros nacionalinio kontaktinio centro interneto svetainėje adresu www.lncp.lt.

Atnaujinta: 2017.08.17

X
Nauja, vieninga ligonių kasų svetainė

Informuojame, kad pradėjo veikti nauja, vieninga ligonių kasų interneto svetainė ligoniukasa.lrv.lt. Nuo gegužės 1 d. įvedę TLK interneto svetainės adresą, į naująją būsite nukreipiami automatiškai.