Koks kortelės galiojimo terminas?

Kortelė gali būti išduodama galiojanti nuo 1 mėnesio iki 6 metų.

 Kortelės galiojimo terminą nustato ją išduodantis darbuotojas atsižvelgdamas į asmens draudimo galiojimo periodą ir vadovaudamasis žemiau pateiktomis rekomendacijomis:

  • asmenims, kurie moka privalomojo sveikatos draudimo įmokas arba už kuriuos šias įmokos moka draudėjai, kortelė išduodama iki 2 metų laikotarpiui;
  • asmenims iki 18 metų – iki jiems sukaks 18 metų, bet ne ilgiau kaip 6 metams;
  • moksleiviams ir studentams kortelė išduodama vieniems mokslo metams arba iki einamųjų mokslo metų pabaigos;
  • teritorinėje  darbo biržoje užsiregistravusiems bedarbiams, išvykstantiems ieškoti darbo į ES šalis,   kortelė išduodama iki darbo biržos išduotame dokumente nurodyto termino pabaigos;
  • teritorinėje  darbo biržoje užsiregistravusiems bedarbiams ir asmenims, dalyvaujantiems teritorinių darbo biržų organizuojamuose profesinio mokymo priemonėse, jeigu su jais nesudaromos darbo sutartys, kortelė išduodama iki 2 mėnesių laikotarpiui;
  • asmenims, gaunantiems Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą bet kurios rūšies pensiją, taip pat nedirbantiems darbingo amžiaus asmenims, turintiems įstatymų nustatytą būtinąjį valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą valstybinei socialinio draudimo senatvės pensijai gauti, kortelė išduodama 6 metams;
  • asmenims teisės aktų nustatyta tvarka pripažintiems neįgaliaisiais, kortelė išduodama iki neįgaliojo pažymėjimo galiojimo pabaigos, bet ne ilgiau kaip 6 metams;
  • kitų kategorijų apdraustiesiems, kurie yra apdrausti valstybės lėšomis, kortelė išduodama iki draudimo galiojimo pabaigos, bet ne ilgiau kaip 6 metams.

 

 

Atnaujinta: 2014.12.23

X
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO APKLAUSA

Siekdami pagerinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų kokybę, prašome atsakyti į vykdomos apklausos klausimus.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!