Kokius dokumentus turi pateikti apdraustojo atstovas kreipdamasis dėl kortelės išdavimo?

Apdraustojo atstovas, kreipdamasis dėl kortelės išdavimo jo atstovaujamam asmeniui, turi pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir vieną iš žemiau išvardintų dokumentų:

  • apdraustojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją, jeigu atstovo asmens duomenys kaip įgalioto asmens nurodyti apdraustojo prašyme išduoti kortelę, pateiktame vienu iš aukščiau nurodytų būdų ;
  • užsakant kortelę vaikui iki 16 metų, jo teisėtas atstovas prašyme nurodo vaiko asmens kodą, vardą, pavardę. Jeigu vaiko asmens duomenys netikslūs (negalima identifikuoti vaiko pagal šiuos duomenis), TLK darbuotojas turi teisę paprašyti atstovo pateikti vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba vaiko gimimo įrašą liudijantį išrašą;
  • globėjas (rūpintojas) – įsiteisėjusią teismo nutartį, kuria atstovas paskirtas globėju (rūpintoju);
  • nepilnamečių asmenų, kuriems paskirta laikinoji globa (rūpyba), globėjas (rūpintojas) – savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimą, kuriuo atstovas paskirtas globėju (rūpintoju);
  • nepilnamečių asmenų, kuriems paskirta nuolatinė globa (rūpyba), globėjas (rūpintojas) - įsiteisėjusią teismo nutartį, kuria atstovas paskirtas globėju (rūpintoju);
  • notaro patvirtintą įgaliojimą ar kitą atstovavimą patvirtinantį dokumentą. Jei atstovavimą patvirtinantis dokumentas išduotas užsienyje, jis turi būti patvirtintas dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille).   

Atnaujinta: 2020.03.16

X
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO APKLAUSA

Siekdami pagerinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų kokybę, prašome atsakyti į vykdomos apklausos klausimus.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!