Ar reikia mokėti už kortelę?

Europos sveikatos draudimo kortelės išduodamos privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvos Respublikoje apdraustiems asmenims nemokamai. Neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims kortelė neišduodama. Pažymėtina, kad privalomojo sveikatos draudimo įmokas už save mokantiems asmenims kortelės išduodamas, jeigu jie yra sumokėję einamojo mėnesio privalomojo sveikatos draudimo įmoką.

Mokėti 14,48 Eur sumą už išduodamą kortelę apdraustasis privalo tik tada, jeigu jis prarado ar sugadino galiojančią kortelę. Ši suma turi būti sumokama pavedimu į Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos einamąją sąskaitą.

Mokėjimo nurodyme turi būti nurodyti šie duomenys:

Gavėjas: Valstybinė ligonių kasa prie SAM

Įmonės kodas 191351679

Banko sąskaitos numeris LT21 7300 0100 02484 4333

Banko kodas 7300

Mokėjimo paskirtis: Už prarastą ESDK.

 

Nereikia už prastą ar sugadintą galiojančią kortelę mokėti, jeigu kortelė pavogta, parasta ar sugadinta dėl stichinės nelaimės arba kitos nenugalimos jėgos ir apdraustasis pateikia tai patvirtinančią, teisėsaugos institucijos išduotą pažymą.

Europos sveikatos draudimo kortelės išduodamos privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvos Respublikoje apdraustiems asmenims nemokamai. Neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims kortelė neišduodama.

 

 

Atnaujinta: 2020.03.16

X
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO APKLAUSA

Siekdami pagerinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų kokybę, prašome atsakyti į vykdomos apklausos klausimus.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!