Ar gali kortelę paimti kitas asmuo?

Kortelę gali paimti kitas asmuo, jeigu jo duomenys, kaip įgalioto asmens, nurodyti Prašyme išduoti kortelę. Jeigu kito asmens kortelę atsiimančiojo duomenys nenurodyti Prašyme išduoti kortelę, toks kortelę atsiimantis asmuo turi pateikti CK nustatytą atstovavimą patvirtinantį dokumentą – notaro ar kito pareigūno, kuriam CK suteikta tokia teisė, patvirtintą įgaliojimą arba globą/rūpybą patvirtinantį dokumentą; savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; apdraustojo, kurio kortelę atsiima, asmens dokumento kopiją ir Prašymo išduoti kortelę originalą, jeigu kortelė užsakyta prašymą pateikiant el. paštu, faksu ar prašymas pateiktas internetu.

Atnaujinta: 2014.12.23

X
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO APKLAUSA

Siekdami pagerinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų kokybę, prašome atsakyti į vykdomos apklausos klausimus.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!