Europos sveikatos draudimo kortelė

 

„Brexit“: ką reikia žinoti apie privalomąjį sveikatos draudimą?

 

Elektroninės dokumentų versijos ir nuorodos:

Prašymo išduoti Europos sveikatos draudimo kortelę elektroninė forma, pildoma internetu;

Prašymas išduoti Europos sveikatos draudimo kortelę (*.pdf formatas) ;

Prašymas kompensuoti kitoje ES šalyje suteiktų būtinosios medicinos pagalbos paslaugų išlaidas (*.pdf formatas).

 


 

Kiekvienas asmuo, išvykdamas laikinai pasisvečiuoti į kitą ES šalį, turi pasirūpinti savo sveikatos draudimu, kad nekiltų problemų dėl kitoje ES šalyje suteiktų būtinosios medicinos pagalbos paslaugų apmokėjimo. Lietuvos Respublikai įstojus į Europos Sąjungą, Lietuvoje įsigaliojo...

Kortelė – tai dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo apdraustas Lietuvoje privalomuoju sveikatos draudimu ir kad jam suteiktos būtinosios medicinos paslaugos ES šalyse bus apmokamos iš Lietuvos Respublikos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto. Privalomojo sveikatos draudimo fondo...

Dėl kortelės išdavimo reikia kreiptis į teritorinę ligonių kasą arba į teritorinės ligonių kasos atstovus savivaldybėse. Kauno teritorinės ligonių kasos adresą ir darbo laiką, kur ir kada galima kreiptis dėl kortelės išdavimo, galite rasti čia[[sitetree_link...

*Asmuo, norintis gauti ar keisti kortelę turi pateikti:* nustatytos formos prašymą; asmens dokumentą; jeigu vyksta ieškoti darbo – užimtumo tarnybos išduotą tai patvirtinantį dokumentą.      

*Užpildytą Prašymą išduoti kortelę galima pateikti:* asmeniškai; per įgaliotąjį asmenį; elektroniniu paštu; faksu; internetu užpildžius elektroninę prašymo formą tinklalapyje adresu https://esdk.vlk.lt/ Apdraustojo atstovas prašymą gali pateikti tik atvykęs į TLK.    

Europos sveikatos draudimo kortelę atsiimti galima: asmeniškai atvykus į terintorinę ligonių kasą; registruotu paštu prašyme išduoti kortelę nurodytu adresu Lietuvos Respublikos teritorijoje. Kortelė apdraustajam siunčiama 1 kartą. Apdraustasis, pageidaujantis gauti kortelę registruotu paštu, yra informuojamas,...

Internetiniame prašymo variante privaloma užpildyti laukus: vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, draudimo privalomuoju sveikatos draudimu kategorija ir kortelės atsiėmimo vieta. *Įsidėmėkite* – atidžiai užpildykite kortelės atsiėmimo vietą, nes kitoje darbo...

*Kortelė keičiama, kai:* pasikeičia apdraustojo vardas (vardai), pavardė, asmens kodas; tampa netinkama naudoti; kortelėje yra netikslių įrašų; pasibaigia galiojimo laikas; apdraustojo pageidavimu, jei iki ESDK galiojimo pabaigos lieka ne daugiau kaip 2 mėnesiai....

*Savo kortelę atsiimantis asmuo turi pateikti:* prašymo originalą, jei užsakant kortelę, nebuvo pateiktas Prašymo išduoti kortelę originalas; savo asmens dokumentą.  

Kortelę gali paimti kitas asmuo, jeigu jo duomenys, kaip įgalioto asmens, nurodyti Prašyme išduoti kortelę. Jeigu kito asmens kortelę atsiimančiojo duomenys nenurodyti Prašyme išduoti kortelę, toks kortelę atsiimantis asmuo turi pateikti CK nustatytą atstovavimą...

Europos sveikatos draudimo kortelės išduodamos privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvos Respublikoje apdraustiems asmenims nemokamai. Neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims kortelė neišduodama.

Kortelė išduodama ar pakeičiama ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo Prašymo išduoti kortelę gavimo teritorinėje ligonių kasoje dienos. Kauno teritorinėje ligonių kasoje (Aukštaičių g. 10, Kaune ir P. Kriaučiūno g. 2, Marijampolėje)...

*Kortelė gali būti išduodama ne mažiau nei 2 mėnesiams.*  Kortelės galiojimo terminą nustato ją išduodantis darbuotojas atsižvelgdamas į asmens draudimo galiojimo periodą ir vadovaudamasis žemiau pateiktomis rekomendacijomis: asmenims, kurie moka privalomojo sveikatos draudimo įmokas arba už...

Besikreipiantiems į kitos ES šalies asmens sveikatos priežiūros įstaigas asmenims turi būti suteikiamos visos tuo metu reikalingos asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Kortelė tik padeda išspręsti suteiktų paslaugų apmokėjimo klausimą. Pateikus šią kortelę, pačiam asmeniui už...

Būtinoji pagalba paprastai teikiama dėl ūmios ligos arba nelaimingo atsitikimo. Būtinosios pagalbos mastą nustato gydantis gydytojas. Šios paslaugos turi būti teikiamos asmeniui, atsižvelgiant ir į numatomą asmens buvimo trukmę šalyje.

Atnaujinta: 2020.02.18