Apklausa

Ar žinote, kad Europos sveikatos draudimo kortelę teritorinė ligonių kasa Lietuvos gyventojams gali atsiųsti registruotu laišku?Apklausos rezultatai
Taip 39.0% (112):
 
Ne 57.8% (166):
 
Man neaktualu 3.1% (9):
 

Jau balsavo: 287

Žinoti sveika

Europos sveikatos draudimo kortelė

 

„Brexit“: ką reikia žinoti apie privalomąjį sveikatos draudimą?

 

Elektroninės dokumentų versijos ir nuorodos:

DĖMESIO!

Daugėjant Covid-19 ligos susirgimo atvejų,  AB „Lietuvos paštas“ ėmėsi papildomų apsaugos priemonių visos šalies mastu ir nuo 2020 m.  spalio  26 d. apribojo registruotų siuntų pristatymą tiesiogiai asmenims. Dėl šios priežasties, siekiant apsaugoti asmens duomenis, teritorinės ligonių kasos laikinai stabdo galimybę Europos sveikatos draudimo korteles gauti paštu.

Jei ESDK Jums reikalinga nedelsiant, prašome kreiptis elektroniniu paštu info@vlk.lt dėl sertifikato, pakeičiančio Europos sveikatos draudimo kortelę, išdavimo.

Jei esate užsakę ESDK gauti paštu, tačiau iki 2020-10-26 negavote, dėl jos atsiėmimo kreipkitės į teritorinės ligonių kasos Gyventojų aptarnavimo skyrių telefonais (8 37) 207 549 ir (8 37) 200 602.


Prašymo išduoti Europos sveikatos draudimo kortelę elektroninė forma, pildoma internetu;

Prašymas išduoti Europos sveikatos draudimo kortelę (*.pdf formatas) ;

Prašymas kompensuoti kitoje ES šalyje suteiktų būtinosios medicinos pagalbos paslaugų išlaidas (*.pdf formatas).

 


 

Kiekvienas asmuo, išvykdamas laikinai pasisvečiuoti į kitą ES šalį, turi pasirūpinti savo sveikatos draudimu, kad nekiltų problemų dėl kitoje ES šalyje suteiktų būtinosios medicinos pagalbos paslaugų apmokėjimo. Lietuvos Respublikai įstojus į Europos Sąjungą, Lietuvoje įsigaliojo...

Kortelė – tai dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo apdraustas Lietuvoje privalomuoju sveikatos draudimu ir kad jam suteiktos būtinosios medicinos paslaugos ES šalyse bus apmokamos iš Lietuvos Respublikos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto. Privalomojo sveikatos draudimo fondo...

Dėl kortelės išdavimo reikia kreiptis į teritorinę ligonių kasą arba į teritorinės ligonių kasos atstovus savivaldybėse. Kauno teritorinės ligonių kasos adresą ir darbo laiką, kur ir kada galima kreiptis dėl kortelės išdavimo, galite *rasti čia*.

*Asmuo, norintis gauti ar keisti kortelę turi pateikti:* nustatytos formos prašymą; asmens dokumentą; jeigu vyksta ieškoti darbo – užimtumo tarnybos išduotą tai patvirtinantį dokumentą.      

*Užpildytą prašymą išduoti kortelę galima pateikti:* asmeniškai atvykus į teritorinę ligonių kasą (TLK). Šiuo atveju prašymą informacinėje sistemoje užpildo TLK darbuotojas, vadovaudamasis apdraustojo asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu, ir pateikia apdraustajam pasirašyti; elektroniniu būdu, prisijungus...

*Apdraustojo atstovas, kreipdamasis dėl kortelės išdavimo jo atstovaujamam asmeniui, turi pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir vieną iš žemiau išvardintų dokumentų:* apdraustojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją, jeigu atstovo asmens duomenys...

*Europos sveikatos draudimo kortelę atsiimti galima:* asmeniškai apdraustajam, pageidaujančiajam gauti kortelę, atvykus į teritorinę ligonių kasą arba atvykus apdraustojo atstovui, jeigu jo duomenys, kaip įgalioto asmens, nurodyti prašyme išduoti kortelę arba jis pateikia vieną...

*Kortelė keičiama, kai:* pasikeičia apdraustojo vardas (vardai), pavardė, asmens kodas; tampa netinkama naudoti; kortelėje yra netikslių įrašų; pasibaigia kortelės galiojimo laikas; apdraustojo pageidavimu, jei iki kortelės galiojimo pabaigos lieka ne daugiau kaip 2 mėnesiai....

Savo kortelę atsiimantis asmuo turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.  

Kortelę gali paimti kitas asmuo, jeigu jo duomenys, kaip įgalioto asmens, nurodyti prašyme išduoti kortelę ir prašymas pateiktas vienu iš būdų nurodytų atsakyme į klausimą „Kokiu būdu galima pateikti prašymą išduoti kortelę?“. Jeigu kito asmens...

Europos sveikatos draudimo kortelės išduodamos privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvos Respublikoje apdraustiems asmenims nemokamai. Neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims kortelė neišduodama. Pažymėtina, kad privalomojo sveikatos draudimo įmokas už save mokantiems asmenims kortelės išduodamas, jeigu jie yra sumokėję...

Kortelė išduodama ar pakeičiama ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo Prašymo išduoti kortelę gavimo teritorinėje ligonių kasoje dienos. Atvykus apdraustajam į Kauno teritorinę ligonių kasą (Aukštaičių g. 10, Kaune ir P. Kriaučiūno...

  *Kortelė gali būti išduodama ne mažiau nei 2 mėnesiams.* Kortelės galiojimo terminą nustato ją išduodantis darbuotojas, atsižvelgdamas į asmens draudimo galiojimo periodą ir vadovaudamasis žemiau pateiktomis rekomendacijomis: asmenims, kurie moka privalomojo sveikatos draudimo įmokas arba už...

Besikreipiantiems į kitos ES šalies asmens sveikatos priežiūros įstaigas asmenims turi būti suteikiamos visos tuo metu reikalingos asmens sveikatos priežiūros paslaugos (būtinosios medicinos pagalbos paslaugos). Europos sveikatos draudimo kortelė padeda išspręsti suteiktų paslaugų apmokėjimo klausimą. Pateikus...

Būtinoji pagalba paprastai teikiama dėl ūmios ligos arba nelaimingo atsitikimo. Būtinosios pagalbos mastą nustato gydantis gydytojas. Šios paslaugos turi būti teikiamos asmeniui, atsižvelgiant ir į numatomą asmens buvimo trukmę šalyje.

Atnaujinta: 2020.10.26

X
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO APKLAUSA

Siekdami pagerinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų kokybę, prašome atsakyti į vykdomos apklausos klausimus.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!