Duomenys kaupiami nuo 2007-01-01 iki 2014-12-31. Nuo 2015 m. pakeista eilių stebėsenos tvarka. Galima grupuoti pagal gydymo įstaigas arba pagal gydytojus specialistus. Jeigu nepasirenkama gydymo įstaiga ar specialistas, tuomet rodomi visi duomenys. Trimis minusais "---" arba žodžiu TAIP nurodoma, kad už atitinkamą laikotarpį gydymo įstaiga duomenų nepateikė.

Trumpausia laukimo eilė pas gydytojus specialistus
Pagal gydymo įstaigą
 
Pagal specialistą
Pasirinkite pageidaujamą periodą:


Pasirinkita gydymo įstaiga:
 
   
 

Atnaujinta: 2015.01.12

X
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO APKLAUSA

Siekdami pagerinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų kokybę, prašome atsakyti į vykdomos apklausos klausimus.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!