Eilės pas gydytojus specialistus

Šioje skiltyje pateikiama informacija gyventojams apie tai, kokios buvo laukimo eilės pas gydytojus specialistus pagal asmens sveikatos priežiūros įstaigų pateiktus duomenis. Žinodami, kokios yra eilės pas gydytojus specialistus jums patogiau bus pasirinkti pageidaujamą asmens sveikatos gydymo įstaigą. Prašome pasinaudoti jums naudinga informacija.

Jeigu pageidaujate informaciją matyti sugrupuotą pagal savivaldybę, gydymo įstaigą bei specialistą, spauskite čia.

Jeigu pageidaujate informaciją matyti sugrupuotą pagal specialistą, gydymo įstaigą, spauskite čia.

Nuo 2015 metų įsigaliojo nauja Asmenų registravimo į asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles ir šių eilių stebėsenos tvarka. Pagal naująją tvarką kiekvieno mėnesio 10-ą dieną (jei ši diena ne darbo – kitą darbo dieną) ASPĮ fiksuoja paslaugų, kurioms taikoma stebėsena, laukimo eiles. Informacija apie šių paslaugų laukimo eiles skelbiama ASPĮ, pacientams matomoje vietoje, taip pat ASPĮ interneto svetainėje. TLK savo interneto svetainėse iki einamojo mėnesio 25 d. skelbia informaciją apie paslaugų laukimo eiles, kurią gauna iš savo veiklos zonos ASPĮ. Susipažinti su šia tvarka galite čia.

Su 2007 - 2014 metais sukauptais duomenimis galite susipažinti eilių stebėsenos duomenų archyve.

Jeigu pageidaujate pateikti savo atsiliepimus ir pastabas, prašome siųsti šiuo adresu: info@vlk.lt

Atnaujinta: 2018.11.27

Atkurtai Lietuvai 100 metų

Eiti į elektroninių valdžios vartų puslapį


elektroninių dokumentų pristatymo sistema

Eiti į draudžiamojo puslapį

Vaistų, medicinos pagalbos priemonių kainos

Vaistų paieaka

PASIŪLYMAI

KAUNO TERITORINEI LIGONIŲ KASAI

esveikata

lncp

E teismas

Kauno VSB

Marijampolės VSB