Apklausa

Ar žinote, kad Europos sveikatos draudimo kortelę teritorinė ligonių kasa Lietuvos gyventojams gali atsiųsti registruotu laišku?Apklausos rezultatai
Taip 39.0% (112):
 
Ne 57.8% (166):
 
Man neaktualu 3.1% (9):
 

Jau balsavo: 287

Žinoti sveika

Dantų protezavimas

Nuo 2019-01-01 įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 metų lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-890 „Dėl dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ redakcija

Vadovaujantis naująja įsakymo redakcija, visi asmenys, nuo 2019 m. sausio 1 d. pateikę prašymus įrašyti į asmenų, kuriems reikalingas dantų protezavimas, sąrašus, registruojami į vieną eilę, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos.

Asmenims, kuriems iki 2018 m. gruodžio 31 d. atėjo eilė gauti dantų protezavimo paslaugas ir kuriems buvo išsiųstos pažymos apie teisę gauti dantų protezavimo paslaugas, taikoma iki 2018 m. gruodžio 31 d. galiojusi įsakymo redakcija.

Įrašytiems į sąrašus iki 2018 metų gruodžio 31 d. asmenims, kurių eilė protezuotis dantis iki šios datos dar neatėjusi ir kuriems pažyma dar neišsiųsta, dantų protezavimui skirtos lėšos paskirstomos vadovaujantis iki 2018 m. gruodžio 31 d. galiojusia įsakymo redakcija, t. y. pagal sąrašus savivaldybėse, kol bus pakviesti gauti dantų protezavimo paslaugas visi įrašyti į sąrašus iki 2018 m. gruodžio 31 d. asmenys. Tačiau dantų protezavimo paslaugos šiems asmenims teikiamos vadovaujantis nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojusiame įsakyme nustatyta tvarka.

Vaikams ir asmenims, gydytiems dėl burnos, veido ir žandikaulių onkolinės ligos, dantų protezavimo paslaugos teikiamos pirmumo tvarka – teritorinė ligonių kasa, iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų gavusi per praeitą mėnesį pateiktų prašymų įrašyti į asmenų, kuriems reikalingas dantų protezavimas, sąrašus duomenis, iki einamojo mėnesio paskutinės dienos patikrina šių asmenų draudimo privalomuoju sveikatos draudimu galiojimą ir išsiunčia jiems pažymas apie teisę gauti dantų protezavimo paslaugas (TLK pažyma).

 

Kokios paslaugos priskiriamos dantų protezavimo paslaugoms?

Dantų protezavimas, tai asmens sveikatos priežiūros paslaugos, apimančios visus veiksmus ir priemones, t. y. specialistų darbą ir kitus veiksmus, reikalingus minimaliai kramtymo funkcijai atkurti bei medžiagas, naudojamas dantų protezams pagaminti ir pritaikyti (įdėti).

 

Kas turi teisę į dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto?

1. Teisę į dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš PSDF biudžeto turi privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, taip pat kurie pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais. Šiems asmenims dantų protezavimo paslaugos iš PSDF biudžeto apmokamos, jeigu jie turi mažiau kaip 10 funkciškai visaverčių kontaktuojančių natūralių ar kokybiškų protezuotų antagonistinių dantų porų nuo pirmojo krūminio danties iki kitos pusės pirmojo krūminio danties, arba, kuriems diagnozuotas didesnis nei II laipsnio patologinis visų dantų nudilimas (nudilęs daugiau kaip 1/3 danties vainiko aukščio), arba, kurių bedantis apatinis žandikaulis 4, 5 ir 6 dantų srityje yra mažesnio nei 12 mm aukščio.

2. Taip pat teisę į dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš PSDF biudžeto, turi vaikai, jeigu kramtymo funkcija dar vystosi, protezuojama laikinais dantų protezais, pagamintais iš laboratorijoje ar odontologijos kabinete polimerizuojamų polimerų, arba standartiniais apsauginiais vainikėliais, ir vaikai, jeigu kramtymo sistema iš esmės susiformavo, protezuojama ilgalaikių konstrukcinių medžiagų dantų protezais. Vaikams dantų protezavimo paslaugų išlaidos kompensuojamos, jeigu jiems diagnozuotos šios ligos ir sveikatos sutrikimai:

 • dantų raidos ir dygimo sutrikimai, K00 (ligos kodas pagal TLK-10-AM);
 • įstrigę ir suspausti dantys, K01;
 • pulpos ir periapikalinių audinių ligos, K04, jei šaknis nesusiformavusi ir šaknies viršūnė atvira (apeksogenezė ir apeksofikacijos metodika);
 • gingivitas ir periodonto ligos, K05;
 • kiti dantenų ir bedantės alveolinės ataugos pakitimai, K06;
 • kiti dantų ir juos palaikančių struktūrų pakitimai, K08.

3. Teisę į dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš PSDF biudžeto turi privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti asmenys, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos, esant šios ligoms ir sveikatos sutrikimams:

 • lūpos išplitęs piktybinis navikas, C00.8;
 • liežuvio išplitęs piktybinis navikas, C02.8;
 • viršutinės dantenos piktybinis navikas, C03.0;
 • apatinės dantenos piktybinis navikas, C03.1;
 • burnos dugno išplitęs piktybinis navikas, C04.8;
 • kietojo gumurio  piktybinis navikas, C05.0;
 • žandikaulio ančio piktybinis navikas, C31.0;
 • veido ir žandikaulių kaulų piktybinis navikas, C41.02;
 • apatinio žandikaulio piktybinis navikas, C41.02;
 • apatinio žandikaulio kaulo gerybinis navikas, D16.5;
 • veido ir žandikaulių kaulų gerybinis navikas, D16.42;
 • paausinės seilių liaukos piktybinis navikas, C07;
 • kitų ir nepatikslintų veido odos piktybinis navikas, C44.3;
 • kitų ir nepatikslintų veido dalių odos melanomas, C43.3.

 

Kokia dantų protezavimo išlaidų suma kompensuojama?

1. Asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, kurie pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais, jeigu jie turi mažiau kaip 10 funkciškai visaverčių kontaktuojančių natūralių ar kokybiškų protezuotų antagonistinių dantų porų nuo pirmojo krūminio danties iki kitos pusės pirmojo krūminio danties arba jiems diagnozuotas didesnis nei II laipsnio patologinis visų dantų nudilimas, kompensuojama pagal faktines dantų protezavimo išlaidas, bet ne daugiau kaip 504,81 balų.

2. Asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, kurie pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais, jeigu jų bedantis apatinis žandikaulis 4, 5 ir 6 dantų srityje yra mažesnio nei 12 mm aukščio, kompensuojama pagal faktines dantų protezavimo išlaidas, bet ne daugiau kaip 1553,24 balų.

3. Vaikams, kurių kramtymo funkcija dar vystosi, kai protezuojama laikinais dantų protezais, pagamintais iš laboratorijoje ar odontologijos kabinete polimerizuojamų polimerų, arba standartiniais apsauginiais vainikėliais ir kurių sveikatos būklė atitinka įsakyme nustatytas indikacijas,  kompensuojama pagal faktines dantų protezavimo išlaidas, bet ne daugiau kaip 257,63 balų.

4. Vaikams, kurių kramtymo sistema iš esmės susiformavo, kai protezuojama ilgalaikių konstrukcinių medžiagų dantų protezais ir kurių sveikatos būklė atitinka įsakyme nustatytas indikacijas, kompensuojama pagal faktines dantų protezavimo išlaidas, bet ne daugiau kaip 1553,24 balų.

5. Asmenims, kuriems buvos taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos ir kurių sveikatos būklė atitinka įsakyme nustatytas indikacijas, kompensuojama pagal faktines dantų protezavimo išlaidas, bet ne daugiau kaip 504,81 balo, jeigu po taikyto specifinio (spindulinio ir/ar chemoterapinio) gydymo burnos ertmėje yra mažiau kaip 10 funkciškai visaverčių kontaktuojančių natūralių ar kokybiškų protezuotų antagonistinių  dantų porų nuo pirmojo krūminio danties iki kitos pusės pirmojo krūminio danties.

6. Asmenims, kuriems buvos taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos ir kurių sveikatos būklė atitinka įsakyme nustatytas indikacijas, kompensuojama pagal faktines dantų protezavimo išlaidas, bet ne daugiau kaip 1553,24 balų, jeigu atlikta burnos ertmės, veido ir žandikaulių operacija su minkštųjų audinių šalinimu ir/ar žandikaulių srities kaulo rezekcija.

 

Kur reikia kreiptis norint pateikti prašymą dėl dantų protezavimo?

Norint pateikti prašymą dėl dantų protezavimo, turite kreiptis į pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, prie kurios esate prisirašę, gydytoją odontologą arba į kitos įstaigos, turinčios licenciją teikti odontologinės priežiūros paslaugas ir sudariusios sutartį su teritorine ligonių kasa dėl odontologinės priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo, gydytoją odontologą dėl dantų protezavimo poreikio nustatymo. Primename, kad kreipiantis į įstaigą, prie kurios nesate prisirašę, už gydytojo odontologo konsultaciją reikės mokėti.

Asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, taip pat asmenims, pripažintiems nedarbingais arba iš dalies darbingais, kurie turi mažiau kaip 10 funkciškai visaverčių kontaktuojančių antagonistinių dantų ar kuriems diagnozuotas didesnis nei II laipsnio patologinis visų dantų nudilimas, vaikams, kurių kramtymo sistema dar vystosi, bei asmenims, kuriems dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos po taikyto specifinio (spindulinio ir/ar chemoterapinio) gydymo burnos ertmėje yra mažiau kaip 10 funkciškai visaverčių kontaktuojančių natūralių ar kokybiškų protezuotų antagonistinių  dantų porų nuo pirmojo krūminio danties iki kitos pusės pirmojo krūminio danties, gydytojas odontologas, sudaręs asmens burnos priežiūros ir gydymo planą ir raštu supažindinęs asmenį su šiuo planu, išduos Medicinos dokumentų išrašą/ siuntimą (forma Nr. 027/a), kurį kartu su prašymu įrašyti į asmenų, kuriems reikalingas dantų protezavimas, sąrašus bei asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu turite pateikti pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigai, prie kurios esate prisirašę.

Asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, taip pat asmenims, pripažintiems nedarbingais arba iš dalies darbingais, kurių bedantis apatinis žandikaulis 4,5 ir 6 dantų srityje yra mažesnio nei 12 mm aukščio, vaikams, kurių kramtymo funkcija iš esmės susiformavo, ir asmenims, kuriems buvos taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos atliekant burnos ertmės, veido ir žandikaulių operaciją su minkštųjų audinių šalinimu ir/ar žandikaulių srities kaulo rezekciją, gydytojas odontologas išduoda formą Nr. 027/a ir siunčia į antrinio ar tretinio lygio odontologinės priežiūros paslaugas teikiančią įstaigą, sudariusią sutartį su teritorine ligonių kasa. Šios įstaigos gydytojų odontologų konsiliumas, o asmenims, kuriems atlikta burnos ertmės, veido ir žandikaulių operacija su minkštųjų audinių šalinimu ir/ar žandikaulių srities kaulo rezekcija – gydytojų odontologų specialistų ir atitinkamos srities gydytojų specialistų konsiliumas, įvertins dantų protezavimo poreikį ir asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, taip pat asmenims, pripažintiems nedarbingais arba iš dalies darbingais, išduos formą Nr. 027/a ir bedančio apatinio žandikaulio aukščio matavimų rezultatus, vaikams – formą 027/a ir išvadą apie kramtymo sistemos išsivystymo laipsnį ir dantų rentgeno nuotraukas, asmenims, kuriems atlikta burnos ertmės, veido ir žandikaulių operacija su minkštųjų audinių šalinimu ir/ar žandikaulių srities kaulo rezekcija – formą 027/a ir atliktų operacijų rezultatus. Gydytojų odontologų konsiliumo išduotus dokumentus kartu su prašymu įrašyti į asmenų, kuriems reikalingas dantų protezavimas, sąrašus bei asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu turite pateikti pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigai, prie kurios esate prisirašę. Asmenys, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos, prašymą gali pateikti pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigai, prie kurios prisirašę, arba asmens sveikatos priežiūros įstaigai, kurioje jiems buvo taikytas specializuotas stacionarinis gydymas dėl šių ligų, turinčiai licenciją teikti odontologinės priežiūros paslaugas ir sudariusiai sutartį su teritorine ligonių kasa.

Jeigu prašymą pateikia asmens atstovas, jis turi pateikti paciento atstovavimą patvirtinantį dokumentą.

 

Ar gali pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaiga, prie kurios asmuo, pageidaujantis gauti dantų protezavimo paslaugas, prisirašęs nepriimti prašymo?

Gali, jeigu asmuo neatitinka aukščiau išvardytų kriterijų ir /ar nepateikia visų reikalingų dokumentų.

 

Kas sudaro asmenų, kuriems reikalingas dantų protezavimas, sąrašus ir nustato eiliškumą šiuose sąrašuose?

Prašymų duomenis į ligonių kasų administruojamą Eilių ir atsargų valdymo informacinės sistemos Dantų protezavimo paslaugų posistemį prašymo pateikimo dieną įveda asmens sveikatos priežiūros įstaigos, priėmusios pacientų prašymus.  Dantų protezavimo paslaugų posistemyje (informacinė sistema) pildomas sąrašas yra tęstinis ir sudaromas automatiniu būdu, atsižvelgiant tik į asmens prašymo užregistravimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose, priėmusiose prašymą, datą.

 

Kada galima pakartotinai pateikti prašymą įrašyti į sąrašus?

Pakartotinai į sąrašus asmuo gali būti įrašomas ne anksčiau kaip po 3 metų nuo dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo dienos. Vaikams ši nuostata netaikoma.

 

Kada, pateikus asmens sveikatos priežiūros įstaigai prašymą, galima tikėtis gauti iš teritorinės ligonių kasos (TLK) pranešimą apie įrašymą į sąrašus?

TLK iki einamojo mėnesio paskutinės dienos išsiunčia pranešimus apie įrašymą į sąrašus asmenims,  praėjusį mėnesį pateikusiems prašymus pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoms. Pranešimai išsiunčiami prašyme nurodytu adresu.

Taigi, jeigu prašymą pateiksite, pavyzdžiui, sausio 5 d. arba sausio 31 d., TLK pranešimą apie įrašymą į sąrašus Jums išsiųs iki vasario 28 d.

 

Kada galima kreiptis dėl dantų protezavimo paslaugų?

Dėl dantų protezavimo paslaugų galima kreiptis gavus pranešimą apie įtraukimą į sąrašus, nelaukiant, kol ateis eilė protezuoti dantis, tačiau šiuo atveju reikės susimokėti už paslaugas savo lėšomis ir laukti išlaidų kompensacijos, kuri išmokama tik atėjus eilei protezuoti dantis.

Jeigu asmuo neturi galimybės susimokėti už dantų protezavimo paslaugas savo lėšomis ir laukia, kol jam ateis eilė, dėl paslaugos gali kreiptis, kai iš TKL gaus „Pažymą apie teisę gauti dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto“.  Šiuo atveju jam reikės sumokėti tą sumą, kuri viršys (jeigu viršys) pranešime nurodytą maksimalią kompensuojamąją sumą.

 

Ar vaikams dantų protezavimo paslaugos teikiamos ta pačia tvarka kaip ir suaugusiems?

Pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigai įvedus vaikų atstovų pateiktų prašymų duomenis į Dantų protezavimo paslaugų posistemį, teritorinė ligonių kasa iki einamojo mėnesio paskutinės dienos patikrina vaikų, kurių atstovai praėjusį mėnesį pateikė prašymus, privalomojo sveikatos draudimo galiojimą, parengia ir išsiunčia jų atstovams nustatytos formos pažymą apie teisę gauti dantų protezavimo paslaugas.  Pažyma išsiunčiama vaiko atstovo prašyme nurodytu adresu.

 

Ar asmenims, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos, dantų protezavimo paslaugos teikiamos bendra tvarka?

Teritorinė ligonių kasa iki einamojo mėnesio paskutinės dienos patikrina asmenų, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos, praėjusį mėnesį  pateikusių prašymus pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigai arba asmens sveikatos priežiūros įstaigai, kurioje jiems buvo taikytas specializuotas stacionarinis gydymas dėl šios ligos, draudimo privalomuoju sveikatos draudimu galiojimą, parengia Pažymą apie teisę gauti dantų protezavimo paslaugas ir išsiunčia ją paciento arba jo atstovo prašyme nurodytu adresu. Tai reiškia, kad šiems asmenims nereikia laukti dantų protezavimo paslaugų bendroje asmenų, kuriems reikalingas dantų protezavimas, eilėje.

 

Kaip sužinoti, kad galima kreiptis dėl dantų protezavimo paslaugų?

Apie tai, kad asmuo jau turi teisę kreiptis į įstaigą, teikiančią dantų protezavimo paslaugas, informuoja TLK, išsiųsdama paciento prašyme nurodytu adresu „Pažymą apie teisę gauti dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto“ (TLK pažyma).

 

Per kiek laiko reikia kreiptis į gydymo įstaigą, gavus iš TLK „Pažymą apie teisę gauti dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto“ (TLK pažyma)?

Gavus TLK pažymą turite atvykti į vieną iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų, sudariusių sutartį su teritorine ligonių kasa ir su gydytoju odontologu pasirašytinai suderinti paslaugų teikimo laiką. Terminas, per kurį asmuo turi kreiptis dėl dantų protezavimo paslaugų, nenustatytas, tačiau dantų protezavimo paslaugos turi būti suteiktos per 3 metus nuo TLK pažymos išrašymo dienos. Jeigu per 3 metus asmuo dantų nesusiprotezuoja, jis išbraukiamas iš sąrašų be teisės grąžinti į sąrašus pirminio prašymo data.

 

Kur galima rasti informaciją apie įstaigas, sudariusias sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl dantų protezavimo paslaugų teikimo ir šių paslaugų apmokėjimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto?

Informacija apie asmens sveikatos priežiūros įstaigas, sudariusias sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl dantų protezavimo paslaugų teikimo ir šių paslaugų apmokėjimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, skelbiama teritorinių ligonių kasų interneto svetainėse.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigas, su kuriomis sutartis sudariusi Kauno teritorinė ligonių kasa, galite rasti internete adresu https://www.ktlk.lt/gyventojams/dantu-protezavimas/galima-kreiptis arba https://www.ktlk.lt/sarasas.

 

Kokios pasekmės, jeigu pacientas per nustatytą terminą 3 metų terminą  dantų nesusiprotezuoja?

Jeigu asmuo per nustatytą trijų metų nuo TLK pažymos išrašymo dienos terminą nesusiprotezuoja dantų, jis išbraukiamas iš asmenų, laukiančių dantų protezavimo, sąrašų be teisės būti pakartotinai įrašytam į sąrašus pirminio prašymo pateikimo data.

 

Ar galima sustabdyti dantų protezavimo paslaugų teikimą?

Dantų protezavimo paslaugų teikimo sustabdyti negalima.

 

Per kiek laiko turi būti suteiktos dantų protezavimo paslaugos?

Dantų protezavimo paslaugos turi būti suteiktos per tris metus nuo TLK pažymos išrašymo dienos.

 

Ar galima protezuoti dantis nesulaukus eilės?

Protezuoti dantis nesulaukus eilės galima, tačiau už suteiktas paslaugas reikės susimokėti savo lėšomis ir laukti eilėje išlaidų kompensacijos.

 

Ar į visas įstaigas, teikiančias odontologijos paslaugas, galima kreiptis dėl dantų protezavimo paslaugų?

Asmenys, kurie laukia, kol bus pakviesti protezuoti dantis, t. y. kol gaus iš TLK „Pažymą apie teisę gauti dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto“ (TLK pažyma), protezuoti dantis gali tik įstaigose, sudariusiose sutartis su teritorine ligonių kasa.

Asmenys, kurie nusprendžia nelaukti, kol bus pakviesti protezuoti dantis ir nutaria šias paslaugas apmokėti savo lėšomis ir laukti išlaidų kompensacijos, gali kreiptis į visas asmens sveikatos priežiūros įstaigas, turinčias licenciją teikti odontologinės priežiūros paslaugas.

 

Kada išmokama dantų protezavimo išlaidų kompensacija, jeigu už paslaugas asmuo susimokėjo savo lėšomis?

Dantų protezavimo paslaugų teikimo išlaidos kompensuojamos, kai asmuo įgyja teisę gauti dantų protezavimo paslaugas. Šiems asmenims TLK išsiunčia „Pranešimą apie dantų protezavimo išlaidų kompensavimą“. Teritorinė ligonių kasa kompensaciją turi išmokėti  ne vėliau kaip  per 20 darbo dienų, nuo lėšų, kurias perveda Valstybinė ligonių kasa, gavimo dienos. Pacientų prašymai gauti kompensaciją už savo lėšomis atliktas dantų protezavimo paslaugas ne eilės tvarka (kai siekiama ją gauti greičiau arba atidėti jos skyrimo terminą) netenkinami.

 

Kokius dokumentus reikia pateikti, norint gauti dantų protezavimo išlaidų kompensaciją?

 Norint gauti dantų protezavimo išlaidų kompensaciją TLK reikia pateikti:

 • Prašymą kompensuoti dantų protezavimo išlaidas (prašymo formą galite rasti čia), kuriame turi būti nurodytas sąskaitos numeris;
 • dantų protezavimo išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą (gydymo įstaigos, kurioje buvo suteiktos paslaugos, išrašytą sąskaitą faktūrą ir jos apmokėjimą patvirtinantį dokumentą – tai gali būti kasos aparato čekis, grynųjų pinigų priėmimo kvitas, įrašas sąskaitoje, kad ji apmokėta, banko išduotas dokumentas, patvirtinantis sąskaitos apmokėjimą ir kt.)
 • jei reikia, atstovavimą patvirtinančio dokumento kopija.

 

Ar kompensacija gali būti pervedama į kito asmens sąskaitą?

Pacientas pageidaujantis, kad jam skirta kompensacija būtų pervedama į kito asmens sąskaitą, kartu su aukščiau nurodytais dokumentais, turi pateikti  asmens, į kurio sąskaitą bus pervedama kompensacija, raštišką sutikimą.

 

Kam išmokama kompensacija, jeigu jos nesulaukęs, asmuo mirė?

Kompensacija išmokama teisėtiems paveldėtojams. Šiuo atveju paveldėtojai, norėdami gauti kompensaciją, per 90 dienų nuo palikimo priėmimo dienos TLK turi pateikti:

 • Prašymą kompensuoti dantų protezavimo išlaidas (prašymo formą galite rasti čia), kuriame turi būti nurodytas sąskaitos numeris;
 • dantų protezavimo išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą (gydymo įstaigos, kurioje buvo suteiktos paslaugos, išrašytą sąskaitą faktūrą ir jos apmokėjimą patvirtinantį dokumentą – tai gali būti kasos aparato čekis, grynųjų pinigų priėmimo kvitas, įrašas sąskaitoje, kad ji apmokėta, banko išduotas dokumentas, patvirtinantis sąskaitos apmokėjimą ir kt.), jeigu mirusysis nebuvo pateikęs šių dokumentų;
 • paveldėjimo teisės liudijimą į mirusiajam priklausančią kompensaciją (originalą arba kopiją);
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (kopiją).

 

 

 

Atnaujinta: 2019.10.02

X
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO APKLAUSA

Siekdami pagerinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų kokybę, prašome atsakyti į vykdomos apklausos klausimus.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!