Apklausa

Ar žinojote, kad pasinaudojus Europos sveikatos draudimo kortele nesant apdraustam (-ai) privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje, turėsite atlyginti medicinos paslaugų gavimo kitoje ES šalyje išlaidas?Apklausos rezultatai
Taip 64.4% (47):
 
Ne 27.4% (20):
 
Man neaktualu 8.2% (6):
 

Jau balsavo: 73

Žinoti sveika

Kauno teritorinės ligonių kasos 2006 m. veiklos apžvalga

Kauno teritorinės ligonių kasos, kaip ir kitų kasų, priedermė – Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšas panaudoti kuo geriau tenkinant vartotojų, t.y. pacientų poreikius - visiems apdraustiesiems sudaryti finansines, ekonomines ir vadybines prielaidas laiku gauti kokybiškas, prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas.

 

Kauno TLK veiklos zona – tai Kauno ir Marijampolės apskritys. 2006 m. prie pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigų buvo prisirašę 892307 žmonės (apdraustųjų gyventojų – 878247). Visi apdraustieji, kaip ir numato teisės aktai, turėjo galimybę pasirinkti gydymo įstaigas, tačiau gyventojų, norinčių keisti savo gydymo įstaigas, pastebimai mažėja, taip pat gerokai sumažėjo ir žmonių pretenzijų dėl prisirašymo procedūrų. Manome, jog čia lemiamą vaidmenį vaidina sugriežtinta prisirašymo procedūrų kontrolė, ginanti gyventojų teises ir maksimaliai sumažinanti piktnaudžiavimo galimybę.

 

Kauno teritorinė ligonių kasa 2006 metais pasirašė sutartis dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir prevencinių programų vykdymo su 253 ASPĮ (iš jų 148 - viešosios įstaigos ir 105 - privačios). Palyginimui: 2005-aisiais buvo pasirašyta 250 sutarčių (152 -su viešosiomis ir 98 su privačiomis gydymo įstaigomis). Kasmet daugėja sutarčių su privačiomis gydymo įstaigomis, pernai jau 7 proc. PSDF biudžeto lėšų panaudoti apmokėjimui už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas privačiose įstaigose. Palyginti su 2005 metais nesikeitė pasirašytų sutarčių su slaugos ir palaikomojo gydymo įstaigomis skaičius (21 sutartis), greitosios medicinos pagalbos (13 sutarčių), medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo (58 sutartys) bei nemokamo dantų protezavimo pagyvenusiems ir socialiai remtiniems žmonėms (18 sutarčių) paslaugas teikiančiomis įstaigomis.

 

Išlaidos asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti 2006-aisiais padidėjo 26,4 proc., iš jų pirminei asmens sveikatos priežiūrai - 29 proc., žodžiu prioritetas teikiamas pirminei sveikatos priežiūrai ir kitoms ambulatorinėms sveikatos priežiūros paslaugoms. Gaunant daugiau lėšų iš PSDF biudžeto ir racionaliai jas naudojant 2006m. Kauno TLK kreditorinis įsiskolinimas sumažėjo.

 

Suteiktų specializuotų ambulatorinių paslaugų beveik nepadaugėjo, tačiau daugėjo gyventojų, kurie naudojosi privačių įstaigų paslaugomis. 2006 m. viešosios ASPĮ gyventojams suteikė 96,3 proc., o privačios - 3,7 proc. paslaugų. (2005 m. atitinkamai 97,2 proc. ir 2,8 proc.). Paskutiniaisiais metais daugiausiai II lygio ambulatorinių specializuotų paslaugų suteikė gydytojai radiologai, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai, oftalmologai, o III lygio ambulatorinių specializuotų paslaugų - rentgeno diagnostikos gydytojai, gydytojai oftalmologai ir kardiologai. Siekiama, jog ateityje mažėtų stacionarinių paslaugų apimtys ir daugėtų ambulatorinių paslaugų.

 

2006-aisiais daug dėmesio skirta prevencinių programų finansavimui. Itin sėkmingai buvo įvykdyta priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa.

 

Nuo 2006 ųjų Kauno teritorinė ligonių kasa pradėjo dantų protezavimo laukiančiųjų eilių administravimą (anksčiau tuo rūpinosi gydymo įstaigos). Gyventojams išsiųsti 3 797 pranešimai dėl galimybės gauti dantų protezavimo paslaugas, jos suteiktos 2285 gyventojams (už 2 161,5 tūkst. Lt).

 

Medicininei reabilitacijai skirta 15,7 proc. lėšų daugiau nei 2005 m. Siekiant teisingai ir efektyviai administruoti apdraustųjų lėšas siuntimų reabilitacijai skaičius ir paskirstymas asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, kaip ir ankstesniais metais aptartas Kauno TLK stebėtojų taryboje. Tarp apdraustųjų populiarėja ambulatorinė reabilitacija: 2006 m. lėšų poreikis ambulatorinei reabilitacijai padidėjo du kartus. Vis dėlto didžiausias tebėra reabilitacijos II ir sveikatos grąžinamojo gydymo poreikis. Kaip ir pernai vaikų siuntimas medicininei reabilitacijai nebuvo ribojamas.

 

Siekiant užtikrinti apdraustųjų aprūpinimą iš PSDF biudžeto kompensuojamaisiais vaistais bei medicinos pagalbos priemonėmis sudarytos sutartys su 148 vaistinėmis ir 15 optikos vaistinių. 2006 m. iš PSDF biudžeto kompensuojamiems vaistams ir MPP skirta 4,17 proc. lėšų daugiau nei 2005- aisiais, tačiau jų teko panaudoti daugiau: 2005 m. - 7 proc., o 2006 m. - 4,8 proc. Kauno TLK veiklos zonos ASPĮ gydytojai per metus apdraustiesiems išrašė per 2 mln.780 tūkst. receptų kompensuojamiems vaistams ir MPP. Vidutinė vienam pacientui išrašytų kompensuojamųjų vaistų ir MPP suma kasmet didėja: (palyginti su 2005 m.) nuo 140,9 Lt iki 155,9 Lt., vidutinė recepto kaina - nuo 47,3 Lt. iki 50,3 Lt.

 

Kauno TLK darbuotojai per tuos metus atliko 313 (281 planinį ir 32 neplaninius) patikrinimų. Naudojant informacinėje sistemoje “Sveidra” sukauptus duomenis nuolat vykdoma automatizuota kontrolė. Taip pat tobulinamos ataskaitų, suvestinių formos, kuriamos specializuotos programos, tai palengvino bendradarbiavimą su ASPĮ. Įstaigos elektroniniu paštu kiekvieną darbo dieną informuojamos, jei teikiamos paslaugos neatitinka sutartinių įsipareigojimų. 2006m. įstaigoms išsiųsta 35 500 informacinių bylų.

 

Siekiant sužinoti kaip piliečiai vertina Kauno TLK darbą Kauno ir Marijampolės apskrityse atlikta anketinė apklausa, kurioje dalyvavo per tūkstantis respondentų. Atsižvelgiant į gyventojų pastabas ir pageidavimus tobulinamos jų aptarnavimo procedūros. 2006 m. į Kauno teritorinę ligonių kasą dėl draustumo patvirtinimo, įvairių pažymų išdavimo bei su kitais reikalais kreipėsi maždaug 50 tūkst. gyventojų. Daugėja norinčių išsiimti Europos sveikatos draudimo korteles, jų tais metais išduota 10968. Iš piliečių ir kitų asmenų gauti 98 skundai ir prašymai.

 

Šalyje tęsiasi gydymo įstaigų restruktūrizacijos procesas, ir Kauno TLK aktyviai dalyvavo rengiant Kauno ir Marijampolės apskričių asmens sveikatos priežiūros įstaigų antrojo restruktūrizavimo etapo planus.

 

Atnaujinta: 2020.07.30

X
Nauja, vieninga ligonių kasų svetainė

Informuojame, kad pradėjo veikti nauja, vieninga ligonių kasų interneto svetainė ligoniukasa.lrv.lt. Nuo gegužės 1 d. įvedę TLK interneto svetainės adresą, į naująją būsite nukreipiami automatiškai.